Přes dvě stě studentů UTB pomáhá ve školách, dětských domovech i v rodinách zdravotníků

Foto: archiv UTB

ZLÍN – Zájem o studenty vysokých škol je v době epidemie koronaviru obrovský. Nejsou to však jen zdravotníci, kteří „jdou na dračku“, uplatnění nacházejí i studenti pedagogických oborů. V posledních dnech se jich intenzivně zapojuje kolem 220.

Telefony na Fakultě humanitních studií neutichají a plní se i emailové schránky ředitelů jednotlivých ústavů. „Žádostí jsou desítky, vždy s jediným konkrétním požadavkem. Potřebujeme studenty. O pomoc volají dětské domovy, sběrné školy i zdravotníci, kteří jsou zapotřebí v nemocnicích,“ přiblížila situaci na univerzitě její mluvčí Petra Svěráková.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Pomoc našla na univerzitě například paní Silvie Svobodová, která pracuje na hematologicko-transfuzním oddělení Baťovy nemocnice. „Mám syna ve třetí třídě. Studentka, která k nám dochází, je velice laskavá, ochotná a flexibilní. Jsem nesmírně ráda, že tato forma pomoci ze strany studentů existuje. Společně se synem navázali přátelský vztah, syn Terezu respektuje a její pomoc je pro nás velmi přínosná, nemusím si brát ošetřovné, a mohu tak pokračovat ve své práci,“ říká paní Silvie.

„Chodím do rodiny v osm hodin ráno, pomůžu s připojením do výuky, případně s drobnými technickými problémy, které v průběhu online hodin občas nastávají. Po skončení látku zopakujeme, uděláme úkoly a jdeme třeba ven,“ popisuje denní režim Tereza Jurajdová, studentka Ústavu školní pedagogiky.

Foto: archiv UTB

Tato zkušenost mi změnila pohled na děti z dětského domova, říká studentka

O pomoc požádalo také sedm dětských domovů ze Zlínského kraje. Všem zvládla univerzita vyhovět. „V dětských domovech máme aktuálně 23 studentů. Jejich činnost je podobná práci ve škole. Připravují online vyučování pro děti nejrůznějšího věku. Také ale pomáhají s doučováním a odpoledními aktivitami,“ doplňuje Adriana Wiegerová, ředitelka Ústavu školní pedagogiky.

„Je to pro mě obrovská zkušenost, díky ní jsem změnila pohled na děti z dětského domova. Práce vychovatelů je tady opravdu náročná. Je těžké a velmi emotivní poslouchat děti, když vypráví o životě ve svých rodinách,“ přemýšlí nahlas studentka oboru Učitelství pro první stupeň ZŠ Pavla Hudáková.

Počáteční nejistotu musela překonat i Tereza Hrbáčková, která stejný obor studuje čtvrtým rokem. Nikdy totiž v dětském domově nebyla a nevěděla, co má očekávat. „Bála jsem se, jaké děti budou a jak budeme spolu fungovat. Nakonec se moje obavy nenaplnily. Je tady skvělý kolektiv a děti jsou moc šikovné, i když některé jsou slabší třeba v češtině, snaží se,“ popisuje Tereza nadšeně.

Ve školách nyní pomáhá 123 studentů z Fakulty humanitních studií, další stovka asistuje při doučování a online prezentacích. Dobrovolníci z řad studentů pracují ale také v nemocnicích, tam jich má zlínská univerzita na dvě stě. Dalších sedmdesát působí v domovech pro seniory a přibližně třicítka se zapojila do trasování v call centru.