„Mládež z Polska a České republiky je šancí pro lepší budoucnost

„Polsko-Česká mládež – šance pro lepší budoucnost“ je online projekt realizovaný Europejski Dom Spotkań – Nadace Nowy Staw (Polsko). Veřejný úkol spolufinancovaný Ministerstvem zahraničních věcí Polské republiky v soutěži Polsko-české fórum o sblížení společností, lepší spolupráci a dobré sousedství 2020.

V rámci projektu byl mezi mladými Poláky a Čechy proveden výzkum z hlediska obav, které vznikly v důsledku nové situace ve světě související s trhem práce, obavami a přenosem života do virtuální reality. Během realizace projektu se ve dnech 6–7 Října konaly 2 debaty o blížícím se 30. výročí skupiny V4 a hrozbách, příležitostech a výzvách, kterým čelí mladí lidé v souvislosti s pandemií, a dále 2 workshopy o Fake news, historii V4 a mezinárodních partnerstvích. Výsledky výzkumu jsou k dispozici na webových stránkách nadace: www.eds-fundacja.pl/projekty/polska_czechy