Strakoničtí budou moci žádat o dotace na sport i kulturu. Rozhodnou zastupitelé

ilustrační foto (zdroj pixabay.com)

STRAKONICE – Důležitost sportu je patrná napříč celou společností, proto rada města doporučila zastupitelům ke schválení dotační programy na sportovní činnost a volnočasové aktivity mládeže ve Strakonicích. Dále chce město poskytnout finanční prostředky na podporu kulturních aktivit a udržení tradic. Vše projednají zastupitelé na svém prosincovém jednání.

Dotační program na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit se skládá z pěti opatření, pro něž je vyhrazená celková částka 7 941 000 korun. Největší podíl finančních prostředků je vyčleněn pro opatření první, které finančně podporuje úhradu nájmů jednotlivých sportovišť.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

„Žadatelé si mohou, bude-li, program schválen, začít podávat žádosti během února 2021 pod podmínkou, že realizace jejich projektů proběhne od 1. ledna do 31. prosince roku 2021. Orgánem, který schvaluje výši a samotné přidělení dotace je, do částky padesáti tisíc korun rada města, nad tuto hranici pak schvalovací proces musí projít Zastupitelstvem města Strakonice. Dotace budou vypláceny výhradně bezhotovostním převodem,“ přiblížila tisková mluvčí města Markéta Bučoková.

Opatření na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit

Opatření 1: Podpora na nájemné a služby spojené s nájmem ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež – spravovaných STARZem Strakonice

Opatření 2: Podpora na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež v tělocvičnách základních škol zřizovaných městem Strakonice

Opatření 3: Podpora sportovní činnosti mládeže

Opatření 4: Podpora volnočasové činnosti mládeže

Opatření 5: Podpora jednorázových sportovních a volnočasových akcí pořádaných na území města Strakonice

Dotace na podporu kulturních aktivit a udržení tradic na území města

Poskytnutí finančních prostředků na podporu kulturních aktivit a udržení tradic na území města Strakonice v oblasti kultury má zajistit předložený dotační program, pro město počítá s částkou ve výši 650 000 korun. Zatímco dotační program pro sport pracuje v režimu pěti opatření, kulturní program zahrnuje opatření dvě.

„První z nich podporuje, v oblasti kultury, celoroční činnost hudebních, tanečních, folklórních, pěveckých, divadelních nebo společenských subjektů působících na území města, druhé opatření je vyhrazeno na podporu jednorázových kulturních akcí a projektů. Jedná se zejména o podporu kulturních akcí a projektů rozšiřujících žánrovou nabídku během sezóny ve městě, oživujících veřejné prostory města, podporujících místní kulturu a tradice, oslav významných výročí,“ vysvětlila Bučoková.

V rámci programu je ale také podporována vydavatelská činnost spojená s veřejnou prezentací vydávaného média, propagačních aktivit v oblasti kultury zviditelňujících město, prezentace a reprezentace města na soutěžích, přehlídkách a festivalech na území České republiky i v zahraničí. Žadatelé budou město reprezentovat pod hlavičkou zcela nového logotypu města, který byl uveden do oběhu v polovině letošního roku.

Podávání žádostí bude probíhat ve stejném duchu, jako u dotací na sport. To samé se týká i jejich schvalování. „V obou opatřeních je nedílnou součástí získání dotace spoluúčast žadatele ve výši třicet procent podílu z uznatelných nákladů. O finanční podporu mohou žádat fyzické i právnické osoby,“ doplnila tisková mluvčí města Strakonice.