Inspektoři mají výsledky z poslední kontaminace vody v Bečvě

Foto: HZS Zlínského kraje

VSETÍNSKO – Česká inspekce životního prostředí oznámila výsledky rozborů vody z Bečvy z uplynulého úterý. Laboratoře prokázaly zvýšené množství dusitanového dusíku. Zdroj znečištění určen nebyl.

V úterý 24. listopadu dopoledne zažila Bečva třetí únik neznámé látky za poslední dva měsíce. V místě vyústění odpadních vod z areálu Tesla Rožnov ve Valašském Meziříčí – Juřince se na hladině objevila bílá pěna. Rozbory vzorků odebraných ČIŽP odhalily přítomnost dusitanového dusíku, což potvrdil i Vodoprávní úřad města Valašské Meziříčí.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Viník nehody dosud zjištěn nebyl. „Česká inspekce životního prostředí nyní pokračuje v šetření příčiny a zdroje kontaminace, spolupracuje s ostatními složkami. Žádné úhyny ryb ani jiných živočichů nebyly dosud potvrzeny. Analýzy a hodnoty rozborů vody nebudeme blíže komentovat, protože jsou důležité pro další šetření,“ řekl ředitel ČIŽP Erik Geuss.

Dusitany vznikají ve vodách při biochemické oxidaci amoniakálního dusíku. „Z toho důvodu patří mezi významné indikátory znečištění přírodních vod. Dusitany u ryb pronikají do krevní plazmy, dále do červených krvinek, kde se vážou na barvivo hemoglobin, což se projevuje hnědým zbarvením krve a žaber a současně se snižuje kapacita krve pro transport kyslíku,“ vysvětlila mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová.