Na sídlišti Luh přibyly nové stromy

Zdroj: město Vsetín

VSETÍN – Odborná firma vysadila celkem 24 nových stromů na sídlišti Luh podél ulice Jasenická. Nákup a výsadba přišly město na 170 tisíc korun, 120 tisíc získalo z dotací.

Na sídlišti přibyly hlavně javory, jilmy, duby, okrasné jabloně, třešně a střemchy. Ty doplňují již stávající výsadbu. „Vybrali jsme původní druhy dřevin, které vycházejí ze společenstva břehových porostů nedalekého Jasenického potoka. Jejich umístění bylo zvoleno tak, aby v budoucnu nezhoršovaly světelné podmínky v nedalekých bytových jednotkách,“ uvedl správce městské zeleně Petr Mikulík. Stromy jsou vysazeny nepravidelně mezi chodníkem a bytovými domy v délce 1,2 kilometru v Luhu II a III.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Poté, co stromy vyrostou, sníží negativní dopady husté automobilové dopravy tím, že zachytí znečišťující látky v ovzduší, a také pomohou zadržovat vodu z dešťových srážek v krajině. Tuto akci financovalo město ze svého rozpočtu, a to částkou 50 tisíc korun. Zbylých 120 tisíc zajistilo Ministerstvo životního prostředí.