Úprava přednádraží ve Šternberku začala

Přednádraží – současný stav

ŠTERNBERK – Ve Šternberku byly zahájeny stavební práce na úpravě přednádražního prostoru v návaznosti na modernizovanou ulici Věžní a aktuálně probíhající elektrifikaci železniční tratě. V přednádraží budou vybudovány nové komunikace a zpevněné plochy pro auta i pro pěší. Celý prostor bude řešen jako bezbariérový. Součástí úprav je výsadba vzrostlých stromů, keřů a trvalkových záhonů.

V lokalitě přibydou parkovací  místa a chodci se budou  bezpečněji pohybovat díky novému propojení ulice Věžní a autobusového nádraží s železniční budovou. Nové parkoviště bude mít kapacitu 94 parkovacích míst, z toho 5 míst bude určeno pro osoby tělesně postižené. Součástí díla je nové veřejné osvětlení a digitální informační panel pro vlakovou a autobusovou dopravu. V rámci rozsáhlých terénních úprav je v plánu výsadba vzrostlých stromů, keřů a trvalkových výsadeb. V bezprostřední blízkosti výpravní budovy nádraží budou například vysazeny dva dominantní platany. V prostoru parkoviště a podél chodníku u rampy budou vysazeny jerlíny. Ve východní části přednádraží se počítá s výsadbou keřů, které oddělí prostor od rušné ulice Věžní.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Lokalita bude doplněna bohatým mobiliářem, návštěvníci budou moci využít 8 parkových laviček, 5 odpadkových košů a 18 stojanů na kola. Realizace stavby si vyžádá také některé přeložky stávajících inženýrských sítí. Na základě výběrového řízení bude stavební práce provádět společnost Online-olin ze Šternberku. Dokončení prací je předpokládáno v září 2021. „Celkové náklady za provedení stavby činí 17,5 mil. korun včetně DPH, z toho získaná dotace 14,7 mil. Korun,“ píše se na webu města.

Situační výkres nového přednádražního prostoru