Co ještě nevíte o Adalbertu Lannovi, zjistíte na výstavě

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Co víte o rodině Adalberta Lanny? S čím Adalbert obchodoval a jak se v průběhu 19. a 20. století formovala nová podnikatelská aristokracie? V Jihočeském muzeu najdete kolekci olejomaleb, litografií, plánů a plastik spojených s firmou Lanna, jakož i originály z dědictví rodiny Trauttenberg v Lannově vile v Gmündenu.

Průmyslník, obchodník, loďmistr a stavitel Adalbert Lanna přišel do jižních Čech ze Salzburska v Rakousku v 18. století. Není tedy žádným překvapením, že souborná muzejní výstava přesahuje nejen region jižních Čech, ale i hranice České republiky. Jedna ze tří jejích částí je průmyslově a hospodářsky orientovaná na klíčová odvětví podnikání rodiny Lanna. Druhá sleduje historický obraz proměny společenských a politických poměrů v průběhu 19. a na počátku 20. století, a to od drsných počátků po Belle Époque, utvářených na pozadí gejzíru technických vynálezů a mocného rozmachu sil průmyslové revoluce. Poslední část se pojí s mimořádným kulturním dědictvím rodu Adalberta Lanny. Jejich podnikání se od počátku vyznačovalo profesní, spolkovou a sociální angažovaností, charakterizovanou přídomky Adalberta Lanny staršího Vltavský admirál nebo také Pantáta.

Mimořádný příběh a inspirující odkaz jednoho z nejvýznamnějších česko-rakouských rodů podnikatelů, otce i syna Adalberta Lanny, můžete obdivovat na výstavě Lanna – Monumenty století. V Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích trvá až do 3. ledna 2021.