Dobrá práce! Na záchranu vyhořelého kostela se už sesbíral milion korun

Chrám svatého archanděla Michaela v Praze

PRAHA – Za necelý měsíc vyhlášené veřejné sbírky se podařilo na transparentní účet nashromáždit přes jeden milion korun. Prostředky pomohou obnovit vyhořelý dřevěný kostel svatého Michaela v Praze 5. Veřejná sbírka pokračuje až do listopadu příštího roku.

V pondělí byla na transparentním účtu překonána magická hranice jednoho milionu korun. Prostředky budou použity na obnovu vyhořelého chrámu svatého archanděla Michaela, dřevěného svatostánku ze druhé poloviny sedmnáctého století, který darovali Rusíni tehdejšímu hlavnímu městu Praze. Ten přečkal téměř jedno století v zahradě Kinských v Praze 5. Roubené části kostela pokrývala šindelová střecha, věž kostela se tyčila až do sedmnácti metrů.

Do sbírky se zapojují drobní dárci, ale i i tací, kteří přispívají desítky tisíc korun. Kvůli dopadům koronavirové krize budeme mít asi všichni do kapsy hlouběji, o to více si cením všech, kteří se na obnově kostela podílejí a všem moc děkuji,“ uvedla radní hlavního města Prahy pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči, Hana Třeštíková.

Staňte se členy FB skupiny Život v Praze a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

V současné době není možné přesně určit, kolik bude obnova celkově stát. V příštích týdnech proběhnou důležité schůzky mezi městem a duchovním kostela. Proběhne pasportizace a řešit se bude i obnova interiéru. Proběhne i 3D scanning toho, co z kostela zbylo a v plánu je také stavba speciální konstrukce, která zabrání počasí, aby dále torzo stavby ničilo. Na transparentní účet 500089822/0800 je možné přispívat až do čtvrtého listopadu příštího roku.