České korunovační klenoty uvidíte v jižních Čechách už příští rok!

JINDŘICHŮV HRADEC – Ještě se vám nepodařilo vidět české korunovační klenoty? Nechtělo se vám cestovat až do Prahy a stát tam dlouhé fronty? Příští rok je můžete vidět na zámku v Jindřichově Hradci i s kopií slavnostních šatů Marie Terezie, či oficiální replikou Pražského Jezulátka!

Příběh korunovačního kompletu se začal psát společně s panovníkem Karlem IV., kdy byly ke Svatováclavské koruně přidány další insignie, které dnes tvoří základ svatovítského pokladu nevyčíslitelné hodnoty. V průběhu staletí se u moci střídali panovníci, kteří měli vliv nejenom na současnou podobu našeho státu, ale také klenotů samotných. Středověké klenoty, tedy koruna, žezlo a jablko, byly používány při korunovacích českých králů až do počátku 17. století. V průběhu třicetileté války se pak žezlo a jablko dostaly natrvalo do Vídně, kde jsou uloženy dodnes. Současný, všeobecně známý, komplet použil jako první panovník až Ferdinand II. Svatováclavská koruna zůstala jeho oficiální součástí pro svůj nezměrný historický i symbolický význam.

Mistrovskou repliku korunovačních klenotů uvidíte na výstavě výjimečně i s mistrovskou replikou středověkého žezla a jablka Karla IV. Svatováclavská koruna se tak pomyslně po čtyřech stoletích setká na jednom místě v původní sestavě i s korunovačním mečem. Výstavu Korunovační klenoty na dosah doplní na zámku v Jindřichově Hradci od 4. srpna do 3. října 2021 i informační panely, vyobrazení a exponáty, které co nejvěrněji ilustrují období vlády 22 vladařů napříč staletími. K nejzajímavějším patří ukázka Řádu zlatého rouna a Longinova kopí, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda II., oficiální replika Pražského Jezulátka, příklady husitských zbraní, či faksimile středověkých listin.