Nakládat s penězi se mají děti učit už ve škole

Ředitelka společnosti yourchance o.p.s. Jana Merunková (vpravo) se spoluzakladatelkou Gabrielou Štikovou letos oslavily již desáté výročí od založení společnosti. Foto | archiv Jany Merunkové

Finanční gramotnost je pro dospělého člověka klíčovou dovedností, aby dokázal přežít v dnešním materiálním světě. Kdy však ve výchově začít vytvářet vztah k penězům a majetku? O tom jsme si povídali s Janou Merunkovou, ředitelkou obecně prospěšné společnosti yourchance, ve které se připravují nejen projekty finanční gramotnosti pro žáky a učitele základních škol.

Jak dlouho už připravujete projekty finanční gramotnosti a pro koho jsou především určeny?

Už prvotní myšlenka vzniku yourchance byla spojena s finanční gramotností. Tehdy jsme s Gábinou Štikovou začínaly s programem výuky zdravých finančních návyků v dětských domovech. Záhy se nám aktivity rozdělily na dva samostatné projekty: Začni správně a Finanční gramotnost do škol. První jmenovaný se věnuje integraci lidí odcházejících z dětských domovů a napomáhání při startu do samostatného života. Druhý projekt se věnuje metodické podpoře učitelů, vytváření vlastních výukových materiálů, ale i strategickým aktivitám na systémové úrovni a žákům, pro které pořádáme celonárodní soutěž a projektové dny. Široká veřejnost si nás nejspíš spojuje s pořádáním Global Money Week.

Potřebují české děti finančně vzdělávat? Jakou roli ve finančním vzdělávání hraje škola a jakou rodina? Zaměřujete se speciálně na nějakou cílovou skupinu?

Už sedm let se finanční gramotnost povinně ve školách vyučuje. Jak na základních, tak na středních. Vnímáme to jako velice potřebné rozhodnutí. Zvládání finančních otázek je jednou z klíčových životních kompetencí. Navíc proto, že se u nás roky nic podobného nevyučovalo, existuje tu porevoluční generace, která se musela vypořádat s nástrahami moderní doby, jako byly rychle a snadno dostupné půjčky, karty a úvěry. Podpořila to významně například i mediální reklama, která hlásala: „Kupte teď, plaťte později…“ A vznikla zde řada předlužených domácností. Když vezmete dostupné zdroje, zjistíte, že v této situaci je přes 800 000 osob.

A když si uvědomíte, že rodina je klíčovým prostředím, kde se dětem formují veškeré návyky – ať už sociální, či finanční, nebo vztah k práci, sportu, zdraví, občanským svobodám a odpovědnostem – dojdete k závěru, že vývoj prvoka nebo historie prvobytně pospolné společnosti nejsou tou nejpodstatnější znalostí, kterou by si ze školy měly děti odnést. Škola by měla přinášet pozitivní alternativu v momentě, kdy dítě žije v sociálně obtížných podmínkách, a měla by naše ratolesti utvrzovat ve zdravých postojích, pokud žijí v hodnotově a sociálně ukotvených rodinách. Naše projekty se primárně zaměřují na práci s učiteli, protože je ve škole vnímáme jako trvalou hodnotu. Máme však i programy pro veřejnost nebo speciálně pro rodiny v obtížné finanční situaci.

Co si pod pojmem vzdělávání finanční gramotnosti může člověk představit, co všechno děti v rámci projektu absolvují? 

Pokud se bavíme přímo o našich aktivitách pro žáky, jde zejména o projektové dny a soutěž Rozpočti si to! Projektové dny se pořádají přímo ve školách. Soutěž probíhá částečně online, finále pak jako společné setkání nejlepších týmů v Praze. Letos jsme museli udělat finále online, ale přesto si to všichni moc užili. Myslím, že je skvělé, že nám technologie umožnily být takto flexibilní a přizpůsobovat se rychle novým podmínkám. Pro školy, které s námi spolupracují dlouhodobě, nebyly webináře a online výuka žádnou velkou novinkou. My tuto formu vzdělávání využíváme a propagujeme minimálně osm let. Také na našem youtubovém kanále máme celou řadu videí a webinářů, které může využít zdarma kdokoliv, kdo má o dané téma zájem.

Mohu odsud doporučit skvělý online nástroj k výuce finanční gramotnosti žáků i dospělých, a to čtyřdílný seriál o finační gramotnosti Rosťova škola. Postavička všetečného Rosti v něm zábavnou formou vypráví o penězích a učí je, jak s nimi efektivně hospodařit. Postavu Rosti Rozpočtáře ztvárnil patron projektu a oblíbený herec Marek Němec.

Jak se mohou děti a učitelé zapojit do vašich projektů? Kde se o nich dozvědí?

Nejčastěji se o nás dozvědí formou nějaké reference. Někdo z učitelů využívá naše materiály, nebo získal pro školu certifikát Finančně gramotná škola. U dětí je to obvykle přes soutěž, webovou minihru, případně přes projektový den. Samozřejmě velkou roli hrají i média, která tématu finanční gramotnosti dávají prostor. Těm patří velký dík, protože apelují na potřebu vzdělávat se v tomto ohledu.

Může se do vašich projektů zapojit kdokoli, nebo si vybíráte?

Už to, že se někdo sám aktivně přihlásí o spolupráci, je velká selekce. Vybrat sám sebe, vystoupit z řady, to je obvykle to nejtěžší. Máme samozřejmě regionální preference a ty jsou pro nás ze strategického důvodu důležité, ale pokud se někdo přihlásí sám, obvykle mu vyhovíme.

Zejména teď pře Vánocemi je aktuální, jestli děti zvládají správné finanční rozhodování. Jaké máte zkušenosti z praxe?

Dítě je mnohdy doma jediným členem rodiny s povědomím o zdravých finančních návycích. Záleží pak na dospělých, jestli svou šanci dostat se k novým znalostem a poznatkům využijí, nebo ne. A mnohokrát jsme v sociálně slabších regionech řešili, že je velice těžké ubránit se neblahému vlivu rodiny, která např. trpí syndromem dědičné chudoby. To jsou rodiny, kde dítě nikdy nevidělo své rodiče ani prarodiče pracovat. Závislost na státu, na sociálních dávkách, ztráta veškerých pracovních návyků a obvykle ne zrovna kladný vztah ke vzdělání se pak také podepisují na vánočních finančních rozhodnutích. Nemusíme ale chodit do takových extrémů, lákadlu vánočních nákupů na splátky podléhá mnohdy i dobře situovaná střední vrstva, která tak na sebe šije bič nutnosti určité výše příjmů. Dostává se tak do tzv. krysího závodu, jak tuto situaci popisuje Robert Kiyosaki ve svých knížkách. Já osobně bych jako jeden „povinný dárek“ každému přála knížku Bohatý táta, chudý táta. Je to skvělá inspirace, kde se vzděláváním o penězích začít.

Vaše organizace se ale nevěnuje pouze zlepšování finanční gramotnosti dětí. Jakým způsobem a kterým dětem pomáháte?

Už jsem zmínila projekt Začni správně. Je to vlastně celoplošná síť podpůrných aktivit, které pomáhají mladým lidem začít svůj samostatný život po odchodu z pěstounské péče nebo z dětského domova. Oblastí, kde je potřeba podat pomocnou ruku, je celá řada. Nejen když se bavíme o práci, bydlení, sestavování domácího rozpočtu a hospodaření, ale i v otázkách vztahů a péče o děti.

Na mezinárodní úrovni sdílíme své zkušenosti třeba v Indonésii, kde jsem byla učit loni v červnu, a nastartovali jsme tak dlouhodobou spolupráci s tamními školami. O misi Lombok vyšla dokonce knížka, takový deník z cesty.

Podrobnosti o projektech najdete na www.yourchance.cz, www.rozpoctisito.cz nebo www.fgdoskol.cz.

 

Chechták pomáhá – investice se společenským přesahem

Aktuálně probíhá veřejná sbírka obecně prospěšné společnosti yourchance, která podporuje realizaci obou celostátních projektů Finanční gramotnost do škol a Začni správně. Původně soutěžní platidlo hry Rozpočti si to! Chechták se stalo symbolem dvou důležitých cílů české společnosti: rozvoje finanční gramotnosti napříč generacemi a pomoci mladým lidem z dětského domova nebo pěstounské péče při integraci do společnosti.

Prostřednictvím veřejné sbírky chceme dát všem zájemcům o investici s přesahem určitou sběratelskou hodnotu a zároveň získat finanční podporu na věci, které považujeme za důležité,“ vysvětluje smysl veřejné sbírky Jana Merunková.

Více o veřejné sbírce a možnost zapojit se najdete na webových stránkách. V prodeji jsou Chechtáky zlaté, stříbrné a z odolného lesklého kovu Nordic Gold. Každý Chechták se prodává v etuích s certifikátem pravosti.