Za procházkou po stepích Sibiře ani nemusíte za hranice ČR

Výstupy opukového podloží
Typická bílá barva opuků láká řady turistů zdaleka i z blízkého okolí. Foto: Jana Bohuňková, Zdroj: galerie AOPK ČR

Chcete si připadat jako na Sibiři? Chcete se procházet po rozlehlých pláních, prozkoumávat okolí a obdivovat bílou barvu vápenců a opuků? Máte jedinečnou možnost! Stačí se vydat jen kousek od Litoměřic do Národní přírodní památky – na Bílé stráně.

Právě bílá barva vápenců, která prosvítá na prudkých svazích pod řídkou vegetací, dala název této jedinečné lokalitě. Místo je vzácné také díky evropsky významným teplomilným trávníkům. Dlouhé zatravněné pláně s občasnými stráněmi, které září bílou barvou, vám zajistí krásný výhled a zážitek, na který jen tak nezapomenete. V zimě je tím zážitkem pocit ocitnutí se v naprosto jiné zemi, v jiném podnebném pásu. Na jaře a v létě naopak objevování bohaté fauny a flóry, která se tu nachází.

Letecký snímek bílých strání
Přijďte se na bílé stráně podívat na vlastní oči. Foto: Jiří Bělohoubek, zdroj: galerie AOPK ČR

Toto území se skládá ze čtyř samostatných lokalit. Vrcholek Satan u obce Žitenice, bílé stráně u Pokratic, u obce Knobloška a Malíč. Všechny tyto lokality mají společné znaky – nachází se na nich odkryvy slínovců a jílovitých vápenců. Půda je zde kamenitá a bohatá na uhličitany. Celková rozloha Bílých strání je 3,24 ha a patří do CHKO České středohoří. Vyskytuje se zde mnoho chráněných a ohrožených druhů rostlin i zvířat. Z rostlin je to např. plamének přímý a sasanka lesní. Z živočichů slavík obecný a ropucha zelená. S bohatým rostlinstvem je také spojen výskyt mnoha druhů hmyzu, brouků a motýlů, přičemž mezi významné patří modrásek kozincový. Měli byste však sami na místo vyrazit a objevit, kolik zázraků přírody nabízí.

Přístup

Území je přístupné z Litoměřic. Zejména obyvatelé panelových sídlišť jej často využívají k rekreaci a sportu. Hřeben na severovýchodě sousedí s domy a zahradami Skalice, která je místní částí obce Žitenice. Na jihozápad Bílých strání navazuje historická zástavba Pokratic. Proti proudu Pokratického potoka vede červeně značená turistická cesta z Litoměřic do Skalice.

Jedná se o Chráněnou krajinnou oblast. Je proto mimořádně důležité chovat se zde šetrně k přírodě. Nerozdělávat oheň, nešlapat po rostlinách, neničit přírodu a neubližovat živočichům jakýmkoli jiným způsobem. Kvůli dobré dostupnosti z města je toto místo často obětí vandalismu. Pamatujte prosím na důležitost ochrany fauny a flóry v této krásné lokalitě.

Panoramatické záběry Bílých strání u Pokratic
Krásný výhled na Bílé stráně u Pokratic. Foto: Lenka Čolobentičová, zdroj: galerie AOPK ČR

 

Přibližná časová náročnost: 1-2 hodiny

Místo:

Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Město: Litoměřice

Kontakt:

AOPK ČR – RP SCHKO České středohoří
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice
Web: https://ceskestredohori.ochranaprirody.cz/o-regionalnim-pracovisti/kontakty/