Řidiči si v zónách placeného parkování v Českém Krumlově připlatí

ilustrační foto (zdroj město Český Krumlov)

ČESKÝ KRUMLOV – Řidiči v Českém Krumlově si od nového roku připlatí za parkování. Dochází zde totiž ke změnám podmínek parkování v zónách placeného stání. Změna se týká i cen parkovacích karet a úpravy dopravního režimu v částech Plešivce a Horní Brány.

Nový ceník parkovného ve vymezených zónách placeného stání vejde v platnost 1. ledna 2021. Pro rezidenty se cena roční parkovací karty zvýší z 365 na 1 200 korun, pro abonenty z 3 650 na 6 000 korun. Ke zvýšení ročního poplatku dochází rovněž u druhé a další vydané parkovací karty, a to pro rezidenta z 2 000 na 3 000 korun, pro abonenta ze 7 300 na 10 000 korun. Zaměstnanecké parkovné před městským úřadem v Kaplické ulici se zvýší ze 150 na 200 korun, v ostatních lokalitách ze 125 na 150 korun, v zóně O9 zůstává na 100 korunách.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Je to poprvé od vzniku zón placeného stání v roce 2004, kdy město přistupuje k navýšení cen rezidentních a abonentních karet. „Důvodem tohoto kroku je jednak zvýšení příjmů městského rozpočtu, a jednak cenová regulace poptávky po tomto druhu parkování, neboť město nemá k dispozici takový počet parkovacích míst na místních komunikacích, aby bylo schopno pokrýt požadavky rezidentů a abonentů,“ uvádí místostarosta Josef Hermann.

Při stanovení cen obou typů parkovacích karet se přihlédlo k ceníkům parkovného v jiných českých městech. „Domníváme se, že i takto zvýšené ceny karet jsou dostupné pro všechny zájemce o zónové parkování na místních komunikacích. Pokud jde o sazby parkovného placeného prostřednictvím mincovních automatů, ty zůstávají beze změny,“ dodává místostarosta.

Systém vydávání parkovacích karet zůstává stejný jako v minulých letech. Po ověření oprávněnosti požadavku žadatele vydá kartu Odbor dopravy a silničního hospodářství v přízemí budovy Městského úřadu Český Krumlov v Kaplické ulici 439.

Změna dopravního režimu na Plešivci a Horní Bráně

Na základě opakovaných žádostí některých občanů bude upraven dopravní režim zavedený v loňském roce na Plešiveckém náměstí a navazujících ulicích, který mimo jiné zakazuje stání všem s výjimkou držitelů rezidentních a abonentních parkovacích karet z této oblasti.

„Nově po úpravě dopravního značení bude v této zóně s dopravním omezením umožněno parkování i držitelům zaměstnanecké parkovací karty spadajícím do této oblasti, a to v omezeném počtu v závislosti na aktuálně dostupné parkovací kapacitě. Tyto parkovací karty budou zprvu vydávány na dobu maximálně šesti měsíců,“ uvedla tisková mluvčí města Petra Nestávalová.

K úpravě dopravního režimu dojde na základě podnětů občanů i na Horní Bráně v části stávající oblasti O4, konkrétně na Dolním náměstíčku a v ulici Po Vodě. „Zde bude podobně jako na Plešiveckém náměstí zřízena zóna s dopravním omezením, kde bude mimo jiné zakázáno stání všem s výjimkou držitelů rezidentních a abonentních parkovacích karet,“ doplnila Nestávalová.

V současné době město zpracovává a projednává návrh příslušného dopravního značení pro nový dopravní režim s předpokladem jeho osazení v průběhu ledna, aby byla zajištěna vymahatelnost stanovených pravidel.