Školy, rodiče i žáci zvládli distanční výuku díky moderním technologiím

Během uplynulých měsíců roku 2020 si základní, střední i vysoké školy vyzkoušely distanční výuku v praxi. Tato nedobrovolná skutečnost zasáhla jak vedení škol, tak učitele a žáky samotné a bez výjimky se dotkla i žáků a studentů. Všichni byli postaveni před úkol komunikovat online a vypořádat se s nesnázemi, jež provázaly první kroky jejich práce.

Ze stávajících zkušeností všichni již znají problematické pasáže procesu, i jaké záludnosti nejvíce ovlivňují vzdálenou výuku či testování. Jedním ze zásadních kroků a faktorů je úloha vedení školy a schopnost ředitele školy provést rychlá (a především kvalitní) rozhodnutí, jež pak následně ovlivňují dění v celé škole.

Nepostradatelným článkem celého procesu se také, a to zvláště na úrovni základních škol, stal rodič a komunikace rodiče a školy. Aktuálně se ukazuje, že mnoho škol se poučilo z jarní vlny složité doby a podzimní start distanční výuky již proběhl hladce. Ze strany rodičů byla velmi kladně přijata forma komunikace, a přestože byla „doba on-linová“ náročná, mnoho dětí jí zvládá s pomocí rodičů bez velkých problémů, a to včetně prvňáčků.

Zkušenosti ovšem ukazují, že zcela zásadní je jednotná komunikace a správný výběr technologií. Ve školách vznikalo mnoho způsobů a forem komunikace, které bylo nutné sjednotit. Právě takovou skutečnosti si uvědomila řada škol a přecházela na jeden technologický styl komunikace.
Velkou obtíží je pak roztříštěnost informací mezi více informačních kanálů. Tato skutečnost velmi ovlivňuje přijetí a angažovanost jednotlivých rodičů během distanční výuky.

Další důležitý aspekt je dostupnost kvalitního zařízení pro rodiny. Zapojit všechny žáky se povedlo na školách, které disponují i zařízeními, jež jsou schopni půjčit i svým žákům.
V sociálně slabších rodinách, a v rodinách s více dětmi, nebo v rodinách, kde potřebují zároveň pracovat na zařízeních i rodiče, docházelo k tomu, že nebyl dostatek zařízení pro všechny děti.

Při výběru zařízení pro školní výuku (prezenční a distanční) je třeba mít na zřeteli několik základních vlastností. Priority využití zařízení se v této době změnily a jednou z nejdůležitějších se stala mobilita. Cílem školy by nyní mělo být – disponovat dostatkem kvalitních zařízení, které jsou schopny poskytnout zapůjčit nejen svým žákům, ale i svým učitelům.

“Ukazuje se, že propojení Office 365 a Teams, které jsme zvolili jako škola pro komunikaci s rodiči a žáky byla velmi šťastná volba. Vybírali jsme z celé řady zařízení a Surface Go Laptop se ukázal jako nejlepší z hlediska parametrů jak ve všeobecných, tak v odborných předmětech a pro práci vyučujících.” řekl  ředitel SPŠ Resslova Ústí nad Labem Mgr. Bc. Jaroslav Mareš.

Dalším důležitým aspektem je zároveň použitelnost těchto zařízení i v běžné výuce. Další z nezanedbatelných vlastností je mobilita.  Každý, kdo se zařízením pracuje, hledá u něj jiné vlastnosti:

  • Správci školních sítí ocení schopnost přidat jednoduše zařízení do stávajícího prostředí školy.
  • Učitelé potřebují dostatek vzdělávacího obsahu a nástrojů pro vzdělávání tak, aby se zařízení dalo snadno použít při výuce i z domova. Hmotnost a výdrž baterie jsou pak zásadní pro přenášení zařízení mezi třídami ve škole.
  • Žáci a studenti většinou preferují mobilitu zařízení či jeho design.
  • Ředitelům přijde vhod možnost financovat nákup zařízení z různých dotačních programů, mezi nejznámější jistě patří „Šablony III“.

Zařízení, která splňují výše uvedené požadavky, jsou například Surface GO 2 nebo Surface Go Laptop EDU z dílny Microsoftu. Více informací naleznete na stránce www.csskoly.cz