Už jste viděli keramický model Českého Krumlova?

ČESKÝ KRUMLOV – Zajímá vás, jak se Českokrumlovsko rozvíjelo v době vlády Rožmberků, nebo jak vypadala jezuitská lékárna? Vydejte se do Regionálního muzea, kde uvidíte i keramický model tohoto jihočeského města a akvarely Jany Peškové.

Autory unikátního keramického modelu města v měřítku 1:200 jsou manželé Peškovi. Pohled z ptačí perspektivy na město, jak vypadalo kolem roku 1800, vám zároveň lépe umožní posoudit složitou topografii historického centra. Model zachycuje plochu 56 hektarů městské památkové rezervace, 800 stavebních objektů, zákruty řeky Vltavy i dnes již neexistující městské opevnění, hradby a brány. Nejstarší částí celého modelu je Budějovická brána s přilehlým budějovickým předměstím Latránu. V expozici Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 20. století zjistíte, že tento region byl osidlován již pravěkým obyvatelstvem v době kamenné, o čemž svědčí i archeologické naleziště v Dobrkovicích. Bronzové nástroje vás přesvědčí, že u Dívčího Kamene existovalo rozsáhlé hradiště a dozvíte se i o kmenech Keltů, které založily mohutné oppidum nedaleko Třísova.

V muzeu si můžete prohlédnout i jezuitskou lékárnu, jejíž základem je zařízení barokní oficíny, které je tvořeno bohatě vyřezávanými, malovanými a zlacenými rohovými regály ze smrkového a borového dřeva s policemi a 70 zásuvkami s barokními krajinami a latinskými nápisy. Unikátní keramický model města je společně s akvarely Jany Peškové vystaven do 10. ledna 2021.