Chcete přispět k rozvoji města? Máte nápady, jak zlepšit život? Podělte se o ně

Ilustrační foto: K. Bílková.

FRÝDEK-MÍSTEK – Město v rámci dlouhodobého plánu rozvoje města vytváří akční plány, v současnosti se připravuje akční plán na léta 2021 a 2022. Svými nápady mohou přispět i občané.

Náměty by měly byl být co nejkonkrétnější, je možné, aby obsahovaly i popis záměru a odhad časové a finanční náročnosti.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

„Rozvoj města má dopad na občany, zájmová sdružení i podnikatele. Do zpracování rozvojového akčního plánu je tedy nezbytné zapojit také veřejnost a zohlednit její potřeby. Nápady, požadavky i přání, které by přispěly k dalšímu rozvoji města a lepšímu životu ve Frýdku-Místku, budeme přijímat do 15. ledna,“ uvádí náměstek primátora Jakub Míček.

Náměty je nutno zasílat do 15. ledna 2021 na e-mail buczkova.jana@frydekmistek.cz a zároveň k nim přiložit formulář, který je k dispozici na webových stránkách.