Blíží se mrazy. Je čas zkontrolovat a zabezpečit vodoměry

PLZEŇ – S přicházející zimou a blížícími se mrazy Vodárna Plzeň a.s. doporučuje zákazníkům zabezpečení vodoměrů před mrazem. Mohou tím tak zabránit mnohatisícovým škodám.

Může se stát, že zařízení poškodí mráz a po rozmrznutí způsobí vytékající voda poškození majetku v celém objektu. Proto všude tam, kde jsou měřiče umístěny ve venkovních šachtách, je třeba mít upraven vstup do šachty tak, aby nemohla být zaplavena povrchovou vodou. „Doporučujeme také uzavřít v případě delší nepřítomnosti přívod vody před vodoměrem, potrubí za ním vypustit a celou sestavu obalit izolační vrstvou. Při výběru izolace bychom měli volit takový materiál, který nepodléhá hnilobě, například polystyren. Nevhodné jsou textilie, deky apod.,“ radí mluvčí vodárny Dana Veselá.

Mráz může ohrozit i vodoměry umístěné uvnitř budov, a to především tam, kde se objekt přes zimu nevytápí. V případě delší nepřítomnosti je vhodné uzavřít přívod vody před vodoměrem a potrubí za ním vypustit. Chránit vodoměr před poškozením je ze zákona povinností odběratele, i když není jeho majitelem. „Kromě částky za výměnu prasklého vodoměru hrozí i únik vody, který může být odhalen až po delší době a tím pádem mohou vzniknout značné škody,“ upozorňuje mluvčí.