Podívejte se, jak vypadá zrekonstruovaná lesní cesta v Litovli

LITOVELSKO – Včera byla dokončena hlavní nejviditelnější část rekonstrukce lesní cesty za lesní školkou v Litovli, a to její asfaltování. Až to situace dovolí, budou ještě dodělány krajnice a propustky. Po říjnových povodních jsou totiž některá místa stále pod vodou.

Tato komunikace slouží jako páteřní lesní cesta, na kterou jsou napojeny ostatní lesní cesty. Úsek začíná od parkoviště u fotbalového hřiště v Litovli, pokračuje podél skládky dřeva, lesní školky a dále do lesa, kde je úsek ukončen točnou. Celková délka opravované komunikace byla 1 768 metrů. Výsledkem opravy je rekonstruovaná lesní asfaltová komunikace včetně odvodnění. Realizací projektu se docílilo požadavku na celoroční, bezpečnou sjízdnost užitkové cesty, zejména při odvozu dřeva z okolních lesů. Město Litovel využije na rekonstrukci dotační program rozvoje venkova, ze kterého má přiznanou dotaci 3.343.189 korun (80 procent z uznatelných výdajů).

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .