Domažlice chystají další opatření proti povodním

DOMAŽLICE – K protipovodňovým opatřením, která město Domažlice postupně buduje již dvanáct let, přibude další. Bude jím suchá nádrž na Týnském předměstí na potoku, který vytéká z rybníka Tři vrby.

Nejvýhodnější nabídku z pěti oslovených firem podal Petr Beneš z Klenčí pod Čerchovem. Práce provede za 5 690 380 Kč bez DPH. Větší část nákladů pokryje dotace z ministerstva životního prostředí. Rozpočtové opatření ještě musí schválit zastupitelé. ,,V posledních letech byl rozšířen most v ulici nadporučíka Bartoška a prohloubeno koryto Zubřiny, dále byly postaveny hrázky na bývalém vojenském cvičišti, poldr nad Jezerem, odbahněny byly Jezero i Zelenovské rybníky,” připomněl další ochranná opatření proti velké vodě místostarosta Stanislav Antoš.

V plánu, kde postupně vznikne protipovodňové opatření, je i lokalita okolí cesty nad Domažlicemi ve směru na Stráž. Město zde vykupuje pozemky, aby tam mohl být postaven suchý poldr (vodní dílo sloužící k protipovodňové ochraně). Přínos bude mít i realizace hrázek v rokli nedaleko jezdeckého areálu pod Vavřincem. Na jejich vybudování přispěje dotace z ministerstva zemědělství.

Další lokalitou, kde jsou v plánu protipovodňová opatření, je okolí cesty nad Domažlicemi ve směru na Stráž. Tam město postupně vykupuje pozemky, postaven tam bude suchý poldr. Realizovat se budou i hrázky v rokli nedaleko jezdeckého areálu pod Vavřincem, na ty přispěje dotace z ministerstva zemědělství.