Prodělali jste covid? Ve specializované poradně dohlédnou na vaše plné zotavení

OLOMOUC – V průběhu epidemie onemocnění covid–19 se ukázalo, že také po ústupu samotné nemoci je třeba pacienty i nadále sledovat ve specializovaných ambulancích. Od dubna letošního roku funguje specializovaná poradna na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice (FN) Olomouc, kterou prošlo již více než 250 pacientů.

Všichni pacienti olomoucké poradny podstoupili důkladné vyšetření včetně funkčního plicního vyšetření, rentgenu hrudníku a základního vyšetření krve. U indikovaných pacientů bylo také provedeno CT hrudníku. „U pacientů s prodělaným onemocněním COVID-19 se nejvíce mluví o rozvoji plicní fibrózy nebo o snížení plicních funkcí. V naší skupině pacientů došlo k významnému snížení plicních funkcí u zhruba čtyř procent pacientů. Nejvýznamnějším faktorem, který toto určoval, byl věk, rozsah onemocnění a nutnost dechové podpory během hospitalizace. Předpokládáme, že u velké části pacientů se stav následně zlepší. Kontrola je nutná hlavně k tomu, abychom předešli nevratným změnám plicní tkáně, ke kterým může u některých pacientů dojít a my je můžeme léčit,“ vysvětluje význam a potřebu specializované ambulance primář Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc Milan Sova.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Spirometrii má sice k dispozici celá řada specialistů včetně některých praktických lékařů, ale důležitou vyšetřením, které není natolik rozšířené, je měření difuzní kapacity oxidu uhelnatého. A právě tento parametr je podle přednosty kliniky Petra Jakubce často první známkou, že u pacienta může docházet k rozvoji plicní fibrózy. Specializovanou poradnou prošlo od dubna letošního roku již více než 250 pacientů.  Pacienti po prodělaném onemocnění covid-19 se do poradny mohou objednat na telefonním čísle 588 442 929. Podmínkou jsou čtyři týdny od počátku onemocnění.