Skoro 10 miliard, taková je výše rozpočtu Města Ostravy na rok 2021

Foto: MMO

OSTRAVA – Rozpočet Města Ostravy pro rok 2021 činí 9,9 miliardy korun. Čtvrtina této částky bude využita na investice. Díky úvěru, který si Město Ostrava bere u České spořitelny, bude zároveň disponovat nejvyššími kapitálovými prostředky v historii.

Rozpočet schválili zastupitelé Ostravy na zasedání 11. prosince 2020. „Korona krize oslabila ekonomiku, klesnou příjmy města ze sdílených daní. Proto jsme na příští rok zvolili strategii snížení běžných výdajů a zachování maximálního objemu investic,“ řekl primátor města Tomáš Macura s tím, že město v předchozích letech hospodařilo velmi uvážlivě, snižovalo zadlužení města, a proto si teď může dovolit vzít úvěr.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Na investice je vyčleněno 2,5 miliardy korun. Po zapojení úvěru bude v kapitálovém rozpočtu pro příští rok 3,5 miliardy korun.  „Nejvíce investičních peněz vynaložíme na vodohospodářské stavby, do zdravotnictví, sociální oblasti, kultury a parkování,“ uvedla magistrátní náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Město plánuje nadále investovat do rozvoje vodohospodářské a kanalizační sítě. Tam bude v příštím roce směřovat téměř 777 milionů korun, což je dle slov náměstkyně Bajgarové zhruba dvojnásobek oproti předchozím letům.

Pro městské obvody se ve schváleném rozpočtu počítá s částkou téměř 1,7 miliardy korun. Je to o 205 milionů korun méně, než v roce 2020.

Obrázek: MMO – Grafický přehled investic v roce 2021