Vsetín chystá regeneraci Rybníků

Zdroj: město Vsetín

VSETÍN – Vsetín se dlouhodobě zabývá regenerací místních sídlišť, finišují úpravy Luhu a jako další přijdou na řadu Rybníky. Rada města už vybrala zhotovitele projektové dokumentace.

V uplynulých letech se dočkala regenerace sídliště Sychrov, Rokytnice a Jasenka, došlo také k revitalizaci parku mezi sídlišti Trávníky a Rybníky, či Kolonie v centru města. V Luhu probíhají stavební práce již šestým rokem, finišovat by se mohlo v první polovině příštího roku. V těchto dnech se město připravuje na spuštění regenerace Rybníků, projektová dokumentace by mohla být k nahlédnutí v roce 2022, kdy se také počítá se zahájením prací. Samotná realizace poté bude rozdělená do několika etap. „Protože náklady půjdou do desítek milionů korun, budeme se jako obvykle snažit na každou etapu získat dotaci z některého z aktuálně vypsaných dotačních titulů,“doplnil starosta Jiří Růžička.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Regenerace Rybníků by měla podle něj obsáhnout území ohraničené na jedné straně řadou bytových domů blíže k železniční trati na ulici Družstevní a dále tratí až po ulici Štěpánská, na druhé ulicemi Benátky, Pod Žamboškou až po areál „spínačky“ ČEZ. Z této plochy však budou vyjmuty pozemky, které nejsou ve vlastnictví města. Samotná realizace bude zaměřena na stavební úpravy a rekonstrukce místních cest, parkovišť, chodníků, veřejného osvětlení, zeleně, dětských hřišť či sportovišť. Chybět nebudou ani úpravy ploch pro kontejnery na komunální a tříděný odpad.