Betlémské světlo se rozsvítí i letos

Foto ilustrační

NÁCHOD – Skauti opět přivezou plamínek z Betléma a na každém místě bude připravena lucerna. Připálení světýlek ovšem musí proběhnout bezkontaktně. Organizátoři prosí občany, aby se kolem lucerny příliš dlouho nezdržovali.

Ani složitá epidemiologická situace nezabrání skautům v rozvozu symbolu míru a přátelství, akce ovšem proběhne za přísných hygienických pravidel. Skautská hlídka doveze světlo v sobotu do města vlakem. Vyzvednutí světla při příjezdu skautů ale nebude vzhledem k situaci možné. Jeho předávání proběhne bezkontaktně a na více místech, aby bylo zabráněno shromažďování osob. První zájemci mohou využít čtvrtou adventní neděli v čase od 17:00 do 17:30 hodin a to hned na čtyřech místech. Konkrétně půjde o Staré Město u školy, park u Jiráskova gymnázia, faru na náměstí a na nádraží u informační tabule. Dalším dnem, kdy bude možné si světlo připálit, bude Štědrý den, a to mezi druhou až pátou odpoledne na Masarykově náměstí před kostelem sv. Vavřince. „Ráda se půjdu s dětmi podívat a připálíme si světlo. Milují vánoční atmosféru a já jsem ráda, že tato akce bude moci proběhnout, i když trochu jinak, než jsme byli zvyklí,“ říká maminka dvou dětí z Náchoda Petra Fialová.