VIDEO: Zátah policistů na nelegální zaměstnance v Libereckém kraji

LIBERECKÝ KRAJ – Další z bezpečnostních policejních akcí, tentokráte zaměřená na kontrolu nelegálního zaměstnávání a na porušování zdravotních ochranných opatření, proběhla v úterý v Libereckém kraji.

Policie v úterý 15. prosince rozjela bezpečnostní a kontrolní akci s názvem „STAVBA“. Do celodenního opatření se zapojila více jak dvacítka policistů nejen z cizinecké policie a z pasového oddělení, ale i z pohotovostního a eskortního oddělení a krajští kynologové. „Cílem akce bylo odhalení protiprávního jednání ve vztahu k zákonu o pobytu cizinců na území České republiky, odhalení protiprávního jednání cizinců ve vztahu k trestnímu zákoníku, pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách, ale také dohled a kontrola na dodržování Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví,“ uvedl policejní tiskový mluvčí Vojtěch Robovský.

Staňte členy FB skupiny Život v Libereckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.

Strážci zákona zkontrolovali na šest desítek občanů České republiky a jedenačtyřicet cizinců. Namátkově prováděné kontroly odhalily také sedm přestupců, kteří se dopustili porušení zákona o pobytu cizinců. Policisté jim uložili pokuty v příkazním řízení v celkové výši sedm a půl tisíce korun. Další dva přestupce policisté odhalili při paralelně prováděných dopravních kontrolách v bezprostředním prostoru hraničního přechodu v Harrachově. Za porušení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu udělili dvě pokuty v příkazním řízení, v celkové výši sedm set korun.

Policisté také odhalili tři cizince, kteří pracovali, ač k tomu nebyli oprávněni, a mimo to porušili Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví pro vstup cizinců na území ČR. Pro neoprávněné zaměstnání bylo se zahraničními dělníky zahájeno správní řízení ve věci správního vyhoštění. Zároveň jim bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění, ve kterém jim byla stanovena doba, po kterou nesmí vstupovat na území členských států Schengenského prostoru a doba, do kdy musí Schengenský prostor opustit. Za porušení ochranného opatření budou cizinci oznámeni pro přestupek správnímu orgánu.

V závěru úterní bezpečnostní akce policisté odhalili ještě další porušení zákona. „Toho se dopustil občan Evropské unie tím, že nerespektoval soudní vyhoštění z České republiky. Za spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí mu tak může v případě odsouzení hrozit trest odnětí svobody až na dva roky,“ dodal mluvčí Robovský.

Video: Policie ČR