Sociální služby a neziskové organizace na Vsetíně získaly dotaci 10,2 milionu korun

Ilustrační foto

VSETÍN – Zastupitelé Vsetína jednali na svém prosincovém zasedání o uvolnění finančních příspěvků do sociální oblasti. Službám a neziskovým organizacím působícím na území Vsetína tak rozdělili 10,2 milionu korun.

Dotace jsou určeny na provoz organizací, peníze budou mít k dispozici již na začátku příštího roku. „Jasnou prioritou rozdělení financí byla stejně jako v loňském roce seniorská skupina a sociální služby pracující s ní. Jsem si vědoma, že při pandemii covidu je práce mnohem náročnější, vážíme si velkého úsilí sociálních pracovníků i pečovatelek. Vážím si jich a děkuji,“ sdělila místostarostka Simona Hlaváčová.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Dotační program se skládá ze dvou částí, výzva A je určena pro registrované sociální služby, tedy pečovatelské domy pro seniory nebo osobní asistence. Podpořeno bylo třináct žadatelů ze šestnácti částkou 9,2 milionu korun. Do výzvy B posílaly žádosti nestátní neziskové organizace, například mateřská centra nebo organizace poskytující činnosti pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Dotace byla přiznána deseti žadatelům v celkové výši 1 milion korun. Těmi, kteří uspěli, jsou například Letokruhy, Azylový dům pro matky s dětmi, Charita Vsetín, Diakonie nebo Rodinné mateřské centrum Sluníčko.