Vystoupejte až na nejvyšší vrchol Pavlovských vrchů na Pálavě

Skály na Děvíně
Různorodé skály na vrcholu Děvína na Pálavě.

Vrchol Děvín je se svými 554 m.n.m. nejvyšším vrcholem Pavlovských vrchů a zároveň turisticky velmi atraktivním cílem v CHKO Pálava. Je také největší a nejvýznamnější národní přírodní rezervací na Pálavě

Tento vrchol se vypíná nad Novomlýnskou nádrží a najdete ho 7 km severně od Mikulova. Je to podlouhlý hřeben se dvěma vrcholy. Na vyšším z nich se nachází televizní vysílač, na nižším se můžete vydat prozkoumat zříceninu hradu Děvičky (Dívčí hrady).

Pohled na Pavlovské vrchy
Pohled na Pavlovské vrchy a vrchol Děvín.

Na vrcholu Děvína jsou dvě oddělené šupiny ernstbrunských vápenců. Mezi nimi leží vápnité jílovce a g.laukonitické pískovce. Ernstbrunské vápence tvoří řadu skalních útvarů a menších skalek. Tyto skalní útesy hostí horskou vegetaci (tzv. dealpinskou). Nachází se zde písečnice velkokvětá – jediná lokalita v ČR, kde ji najdete. Mezi další vzácnou flóru patří lomikamen vždyživý či pěchava vápnomilná.

Z vrcholu se otvírá široký výhled hlavně severním směrem do úvalu řeky Dyje a přítoků Jihlavy a Svratky. Přímo na úpatí Pavlovských vrchů uvidíte malebnou ves Dolní Věstonice. Za dobrého počasí můžete vidět až 40 km vzdálené Brno nebo hora Velká Javořina v Bílých Karpatech.

Výhled na Pavlov
Výhled na Pavlov z Pavlovských vrchů.

Kudy kam:

Po mnoho let byl samotný vrchol Pavlovských vrchů veřejnosti nepřístupný. Zprvu to bylo z důvodu vojenského objektu, později kvůli ochraně přírody. Teprve až v roce 2015 Klub českých turistů vytvořil turisticky značenou cestu, po které se můžete dostat až k 57 metrů vysokému televiznímu vysílači.

Přes Děvín vede červeně značená turistická trasa mezi obcemi Klentnice a Dolní Věstonice. Tuto cestu kopíruje i naučná stezka Děvín, ze které se na vrchol musíte odpojit na zelenou značku. Zelená značka vás zavede zpět na červenou magistrálu k rozcestí a celkově tato odbočka měří 700 metrů.

Skály na svahu
Skály na západním svahu vrcholu Děvín. Foto: Daniel Baránek

 

Místo:

Kraj: Jihomoravský
Okres: Břeclav
Město: Mikulov

Kontakt:

TIC Mikulov

Náměstí 1
692 01 Mikulov

Tel: +420 519 510 855
E-mail: tic@mikulov.cz
Web: www.mikulov.cz