KORONAVIRUS: Blatný představil očkovací strategii, plánuje změnit PSA a rozvolnit prodej „nezbytného zboží“

Zdroj: online vysílání

Česko – Vláda dnes vzala na vědomí metodický pokyn ministerstva zdravotnictví k očkování. Od pátku se budou moci do systému hlásit jak senioři nad 80 let, tak i zdravotníci. Ačkoliv epidemická situace se dle slov Blatného snad zlepšuje, bude třeba znovu prodloužit nouzový stav. Stejně tak změnou projde i systém PES.

Rizikové skóre systému PES dnes kleslo na hodnotu 81, k avizovanému možnému zpřísnění protiepidemických pravidel by v Česku zatím dojít nemělo. „Na číslech vidíme, že dochází k lámání křivky směrem dolů, reprodukční číslo je v hodnotách kolem 1, a protože se jedná o úterní data, která bývají v rámci týdne nejvyšší, věříme, že pozitivní trend bude zachován i nadále,“ uvedl ministr zdravotnictví s tím, že se nedomnívá, že by bylo na čase opatření zpřísňovat. Jelikož pokles nových případů se ale zejména v nemocnicích projeví nejdříve za týden, není namístě uvažovat ani o rozvolnění. I proto bude vláda již v pondělí požádána o opětovné prodloužení nouzového stavu, který prozatím trvá do 22. ledna. „Je jasné, že současná situace nepředpokládá, že by bylo možné přejít ani do nižšího stupně systému PES, natož aby bylo možné nemít nouzový stav,“ shrnul Blatný.

Očkovací strategie

Podle Blatného dnes byla vláda seznámena s očkovací strategií, která počítá s tím, že všichni lidé v ČR, kteří o to mají zájem a mohou čerpat prostředky zdravotního pojištění, budou očkováni. Základní podmínkou pak bude, že ti, kteří očkují, budou zadávat informace do centrálních softwarů tak, aby bylo možné mít přehled o hospodaření s vakcínou. Ještě v den podání vakcíny tedy bude tuto informaci nutné uvést do tzv. ISINu. Očkování v ČR tedy bude řízeno centrálně a měla by být zajištěna jednoduchá dostupnost očkování napříč zemí.

Metodický pokyn pak jasně určuje skupiny, které budou mít při očkování prioritu. Do skupiny 1A spadají klienti domovů pro seniory a klienti domovů pro osoby se zdravotním postižením, osoby v zařízeních následné péče, osoby na 80 let, zdravotníci a ti, kteří zajišťují související péči. Podle ministra Blatného se v součtu jedná o více jak 750 000 osob. Skupina 1B, která by na řadu v očkování měla přijít jako druhá, pak čítá dalších více jak 3,5 mil osob. Podle Blatného pak vakcinace není žádný problém, vakcinace velkokapacitní by měla být možná, až budou dostupné vakcíny. Údajně by Česko mělo zvládat očkovat i více jak 100 000 osob denně, což je číslo, vůči němuž jsou naopak mnozí odborníci značně skeptičtí. Aktuálně totiž Česko dokázalo naočkovat jen něco málo přes 60 000 lidí a očkovací místa zvládají podávat vakcíny jen v řádech jednotek tisíců denně.

Kdo je prioritní skupina?

Zatímco Blatný tvrdí, jak je důležité postupovat v souladu s metodikou a dodržovat také, kdo do prioritní skupiny spadá a kdo ne, server Seznam Zprávy dnes přinesl informaci, že ve Státním zdravotním ústavu bylo rozděleno na 1 000 vakcín jen dle zájmu zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. „Pokud by byla pravda to, co se uvádí, tedy že nebyla respektována nastavená prioritizace, vyvodím z toho jednoznačné důsledky. Abych měl objektivní informace, ředitele Státního zdravotního ústavu si předvolám. Zároveň to bude jasný signál, že kdyby někdo prioritizaci obcházel, potom to nebude v žádném případě tolerováno,“ shrnul Blatný.

Jaké budou změny „PSA“?

Již v příštích dnech by měl být také představen aktualizovaný systém PES, který se v těchto dnech dokončuje. Třetí jednání proběhne v pátek a cílem je mít připravenou finální verzi začátkem příštího týdne, aby byla k dispozici vládě, sněmovně i zdravotním výborům. Tím, co je nyní nejvíce diskutované, jsou související opatření. Jak totiž i sám Blatný již avizoval, plánuje rozvolnit pravidla pro prodej „nezbytného zboží“. V tomto případě totiž neexistovala jasná definice, co „nezbytným zbožím“ vlastně je. Kromě toho se ukázalo, že některé produkty – jako např. psací potřeby – jsou zejména pro rodiče školáků opravdu nezbytnými.

„Uvědomujeme si, že jak se mění sezona a potřeby občanů, roste seznam zboží, které by mělo být možné prodávat. Je třeba seznam upravit a nový systém počítá se změnou výčtu zboží, které smí být prodáváno,“ uvedl Blatný. Dle jeho slov zároveň budou moci své provozovny otevřít všichni ti, kteří prodávají zboží, jež bude nově umožněno prodávat i v supermarketech, a to tak aby byl zachován princip spravedlnosti.