Logopeda potřebují nejen děti, ale i dospělí. Jak funguje logopedie v době koronavirové. Kdo hradí sezení on-line

Ilustrační foto

Logopedie to nemá v době koronavirové vůbec lehké. Při svém klasickém fungování totiž již ve své podstatě porušuje hlavní zásady ochrany před nemocí. Zatímco všude jinde si musíte ústa zakrývat, právě v logopedické poradně je potřebou zásadní opak. Nejen ústa, ale i jazyk a zuby musí být dobře viditelné kvůli nácviku výslovnosti. Výjimkou nejsou ani nejrůznější cviky mluvidel, při kterých vesele prskáte na všechny strany. Důsledkem bylo, že se mnohé logopedické poradny na počátku loňského roku přechodně uzavřely. Jaká je situace nyní?

Nejen děti, ale i dospělí

Je omylem myslet si, že pomoc logopeda potřebují jen děti. Logoped řeší vady výslovnosti (např. špatné „ř“) a poruchy řeči (např. koktavost) nejen u dětí, ale i dospělých. V péči logopeda jsou tak rovněž děti s poruchami autistického spektra nebo dospělí, kteří prodělali cévní mozkovou  příhodu, utrpěli poranění hlavy či trpí demencí.

Telelogopedie – logopedie na dálku

Logopedické poradny se musely vybavit řadou bezpečnostních pomůcek bránících přenosu infekce, jako jsou respirátory, průhledné štíty nebo zábrany z plexiskla. I přesto ovšem značná část klientů z obav před nákazou rušila smluvené termíny. Logopedické poradny se tak do velké míry přesunuly do on-line prostředí. Kliničtí logopedové si podobně jako učitelé museli osvojit práci s digitálními technologiemi (které do té doby téměř vůbec nevyužívali). Mezi nejčastěji používané aplikace patří zejména Messenger, WhatsApp, Zoom, Videodoktor.

Výhody a nevýhody on-line logopedie

Odpadají obavy z nákazy a potřeba dojíždět, rodiče si pochvalují úsporu času cestováním, dětem on-line logopedie zpestří nudný pobyt doma. Děti jsou v domácím prostředí uvolněnější. Na druhou stranu pokud jsou uvolněné příliš, méně se soustředí, odbíhají na záchod nebo pít. Šumění počítače a upřené sledování monitoru či displeje po delší dobu je únavné jak pro dítě, tak logopeda. Občas selhává technika nebo dítě „něco“ zmáčkne a je po spojení. Rozpoznat správnou artikulaci některých hlásek je takto na dálku téměř nemožné. Pro logopeda je výuka on-line mnohem náročnější na přípravu než výuka v klasické poradně. Přímý lidský kontakt je zkrátka nenahraditelný.

Na druhou stranu zanedbání péče jejím dlouhodobým odkládáním vede mnohdy ke zhoršení schopnosti zřetelně komunikovat, a tím také ke zhoršenému uplatnění ve společnosti a následnému rozvoji psychických problémů (pocit méněcennosti, deprese).

Kdy za logopedii neplatíte

Abyste si nemuseli logopedickou péči hradit sami, je potřeba doporučení (vystavení žádanky) ošetřujícím lékařem. V případě dítěte se jedná o dětského lékaře, v případě dospělého např. o praktického lékaře. Dále je potřeba, aby logoped měl uzavřenou smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou, která mu poskytovanou logopedickou péči proplatí. Co se týká logopedie na dálku, zdravotní pojišťovny loni zareagovaly na tuto novou potřebu a začaly ji proplácet, ovšem pouze v době nouzového stavu.