Stavby na Pražském okruhu přinesou řidičům Středočeského kraje omezení

Foto: ŘSD

STŘEDOČESKÝ KRAJ – V letošním roce plánuje Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájit několik akcí na dálnici D0, které budou znamenat i dopravní omezení zejména pro občany žijící v Praze a Středočeském kraji.

Na základě hlukových studií plánuje Ředitelství silnic a dálnic v levém jízdním pásu k D1 výstavbu protihlukové stěny na úrovni obce Ořech a na úrovni obce Jinočany. Cílem je snížení provozního hluku k obytné zástavbě.

Výstavba již zohledňuje plánované rozšíření tohoto úseku D0 na 3 pruhové uspořádání. U Ořechu se bude jednat o kombinaci trvalé a mobilní protihlukové stěny, u Jinočan se bude stavět pouze stěna mobilní.

V průběhu výstavby bude omezení provozu u obce Ořech minimální. Půjde o snížení rychlosti a na nezbytně nutnou dobu uzavření výjezdu z D0 směrem k Ořechu. S větším omezením musí řidiči očekávat u Jinočan, kde bude v místě prací veden provoz 2 provizorními jízdními pruhy. V průběhu montáže stěny, která potrvá asi týden, je také plánováno uzavření jízdního pásu směrem na Brno a převedení dopravy do protějšího jízdního pásu.

V průběhu roku musí řidiči také počítat s prováděním běžné údržby povrchu vozovky, svodidel, zeleně a zařízení dopravní telematiky, která mohou dopravu krátkodobě omezit v místě či úseku dálnice. Pracovní místa budou podle ŘSD vždy včas a náležitě značena.