Byty se v roce 2021 budou přidělovat v Orlové jinak

Ilustrační foto: T. Branda.

ORLOVÁ – Město Orlová v letošním roce změní systém přidělování městských bytů. Co nás zájemce o městské byty čeká?

Nově se městské byty budou přidělovat formou licitace. To je také důvod, proč se ruší všechny doposud podané žádosti a pořadníky na byty velikosti 0+2 a 1+3. Jedinou výjimkou jsou byty na Rydultowské ulici, které jsou určeny jen pro příjmově vymezené osoby.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Byty v domě s pečovatelskou službou budou dále rozdělovány dle žádostí takovou formou, jakou přidělování probíhalo až doposud. Zájemci o licitace mohou sledovat webové stránky města, kde najdou aktuální informace.