Město žádá o dotaci na další etapy výstavby protipovodňových opatření podél Svratky

Ilustrační foto

BRNO – Město Brno stále buduje na svém území protipovodňová opatření chránící obyvatele před velkou vodou. Na projekt v úseku od železničního viaduktu po Riviéru nyní Brno žádá dotaci z Operačního programu Životní prostředí, která by mohla pokrýt až 95 % nákladů.

„Cílem projektu je ochrana osob a majetku obyvatel města před povodněmi, revitalizace vodního toku a také zatraktivnění daných území. Nemalým přínosem je i skutečnost, že díky realizaci protipovodňových opatření se umožní další rozvoj celé řadě stávající zástavby,“ řekla primátorka Markéta Vaňková. Sedmá a osmá etapa projektu, na které bude město žádat dotaci, se týká katastrálních území Pisárky, Štýřice a Staré Brno. V plánu jsou přírodě blízké protipovodňové opatření na obou stranách Svratky, počítá se také s výstavbou nové cyklostezky, kolonády, výsadbou dřevin, ochranou kanalizace a přeložkami inženýrských sítí. Celkové náklady jsou odhadovány na 1,67 miliardy korun.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Dotace by mohla pokrýt 1,2 miliardy. Realizace celého projektu je naplánovaná na rok 2023. V únoru se začne s kácením stromů, přičemž zeleň bude znovu vysazena.