Imhotep – tento génius starého Egypta prý obdržel své znalosti jako dary bohů

Imhotep

Stupňovitá pyramida u Sakkáry jižně od Káhiry je archeologickou zvláštností, posloužila totiž jako předloha pyramidám v Gíze. Stavební práce na pyramidě trvaly 29 let a jejím stavitelem byl Imhotep.

Kým byl?

Imhotep byl záhadným mužem. Jedna stará popsaná tabulka jej oslavuje jako vezíra krále Dolního Egypta, prvního po králi Horního Egypta, vznešeného šlechtice, stavitele a sochaře. Zdá se, že jeho pověst byla ohromující a není divu – v době, kdy se narodil, nestály ještě žádné obří stavby, za sebou však Imhotep zanechal již zmíněnou pyramidu, v té době nejmohutnější stavební projekt.

Byl architektem faraona Džosera, významného krále třetí dynastie (asi 2778 – 2268 př. Kr.). Již zmíněnou geniální stavbu obohatil o promyšlené dispozice. Pod ní nechal vybudovat bludiště ze štol a šachet, průchodů a komor – a to vše nebylo dodnes zcela prozkoumáno. Ústřední šachta, která spadá do hloubky 28 metrů, vedla do hrobové komory Džosera, ale zároveň také do dalších chodeb a místností, ve kterých byli pochováni princové a Džoserovy manželky.

Za Imhotepa dostala novou tvář také královská rezidence Memfis. Vše, co bylo do té doby ze dřeva, rákosu a hlíny, se nyní stavělo z kamene. Stavby tak vydržely.

Lékař a mág

Imhotep byl krom toho znám jako léčitel a kouzelník. Vymyslet měl jakousi vodoléčbu, kterou můžeme sledovat v chrámu v Dendeře, kde chodba vedla nemocného kolem soch a léčivých kouzelnických zaříkadel. Nemocní se zde koupali v korytech – vše na ně mělo mít psychický i fyzický účinek.

Druhou takovou léčebnou metodou byl spánek. Pacienta uvedli v temné místnosti do hypnotického spánku, který byl vyvolán monotónním zpěvem. Pacient byl postupně zbaven napětí a úzkosti. Jak je vidět, obě metody směřovaly hlavně na psychiku.

Existuje ale Papyrus Edwina Smithe, který je Imhotepovi připisován. Imhotep zde uvádí 48 případů léčení fraktur kostí. Jsou tu také terapeutické pokyny, techniky zhotovování sádrových obvazů a návody k zašívání ran. V principu jako z dnešní učebnice chirurgie.

Obklopuje jej záhada

O okolnostech smrti tohoto génia je známo velmi málo, jeho hrob se kupříkladu nikdy nenašel. Staré tradice tvrdí, že v jeho hrobě mají být jeho životní záznamy, “dary bohů”, které prý Imhotep kdysi obdržel přímo od nebeských návštěvníků.

Ještě tisíce let po jeho smrti uctívali Řekové ve svých tradicích Imhotepa jako mocného mága. Egypťané mu stavěli svatyně, a faraonové mu přiznávali privilegium, jež bylo jinak vyhrazeno jedině jim: božskost.