Co se letos chystá v prostějovské kultuře?

PROSTĚJOV – Kulturní dění v našich obcích je díky koronavirové krizi stále značně utlumeno. Nicméně mnohé akce pro letošní rok již musí být touto dobou naplánované. Náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová přibližuje, co se v Prostějově letos chystá. Plánovaný program se bude samozřejmě upravovat podle aktuální epidemiologické situace.

Kulturní klub Duha

V kulturním klubu Duha měla být zahájena 14. ledna tradiční výstava Spolku prostějovských fotografů, v pořadí již desátý memoriál Luďka Mařáka, ale po doho­dě s vystavovateli ji vedení klubu přesunulo na duben. Program v Duze se plánuje stejně jako v minulosti na každý měsíc, jen na základě momentálního stavu „PSA“ se rozhoduje operativně, v podstatě ze dne na den, co se zruší a co se přesune.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Kino Metro 70

V kině Metro 70 se normálně“ promítalo jen do začátku března 2020. Diváci se hromadně nevrátili do kin ani o letních prázdninách. Ztráty jsou tím pádem značné, v roce 2019 mělo kino tržbu přes osm milionů, v roce 2020 pouze necelé tři miliony. Jako příspěvková organizace navíc nedosáhne na téměř žádné vládní kompenzační programy. Výhled na následující měsíce není optimistický, je možné, že kina otevřou až během pozdního jara. Je tedy třeba počítat s možností, že i rok 2021 bude pro kina, a tedy i pro Metro 70 finančně velmi náročný.

V těchto dnech probíhá v kině dokončení instalace nového laserového projektoru, připravuje se další fáze úpravy foyer a na spadnutí je realizace nových toalet, projekt rekonstrukce sociálních zařízení vypracovalo město Prostějov již v loňském roce. Diváci, kteří mají zájem podpořit kino a zhlédnout zajímavé filmy, které jinde nenajdou, mohou využít on-line platformy Moje kino LIVE, o které kino informuje na svém webu.

Prostějovské kulturní léto

Tradiční Prostějovské kulturní léto je již napláno­váno, a to včetně termínů akcí. Pokud bude situace příznivá, bude tentokrát velmi nabité. „Čeká nás dokonce i „troják“, tedy tři koncerty tři dny po sobě jdoucí, protože budou připo­jeny ještě akce, které nebylo možno uskutečnit v loňském roce,“ říká Sokolová. Otazník samozřejmě visí nad vystoupením dětí z prostějovských škol a školek i tanečních skupin, jež se za dané situace nemohou setkávat a trénovat. Sokolová věří, že je ještě dost času a že se situace kolem pandemie do té doby uklidní. Město je samozřejmě připravené reagovat na vlád­ní opatření stejně jako vloni, a to opětovným vytvořením sektorů a dodržením všech hygienických pravidel. To se týká nejen Prostějovského kulturního léta, ale i všech ostatních akcí, na­příklad Hanáckých slavností, jejichž loňská organizace z tohoto hlediska byla také velmi náročná.