Drobní včelaři se můžou letos těšit na podporu od kraje

OLOMOUCKÝ KRAJ – Ve čtvrtek 14. ledna poprvé jednala nová krajská komise pro životní prostředí, které předsedá spolupředseda Zelených v Olomouckém kraji Daniel Řezníček. Komise doporučila schválit dotace pro včelaře v celkové výši 780 000 korun.

Program je určen jak stávajícím včelařům, kteří chtějí obnovit své již dosluhující úly nebo se například potýkají s úhynem či nucenou likvidací svých včelstev, tak i nováčkům za účelem zakoupení potřebného vybavení. „Jsem rád, že komise doporučila alokovat dotaci pro včelaře i přes nepříznivou ekonomickou situaci v kraji. Pokud vše proběhne podle plánu a rada se bude tímto doporučením řídit, tak by 8. března mělo začít přijímání žádostí od včelařů,“ komentuje radní pro životní prostředí Martin Šmída. Podle Řezníčka je správné, aby kraj tuto činnost podporoval. Pro tyto účely totiž moc jiných dotačních titulů neexistuje – ani státních ani evropských. Činnost opylovačů je přitom důležitá pro všechny. Dotace je navíc určena pouze fyzickým osobám, tedy drobným včelařům, nikoli velkým pod..nikům, které finanční pomoc tolik nepotřebují.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

V oblasti životního prostředí by kraj měl vyhlásit ještě dotační program na podporu lesních ekosystémů a program na podporu činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy a také zájmových spolků vykazujících činnost v oblasti životního prostředí.