Nebezpečné nemocniční odpady se budou zpracovávat přímo v nemocnicích

Foto: Nikola Birklenová.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – Nemocnice ve Frýdku-Místku a Havířově se budou snažit minimalizovat využívání spaloven nebezpečného odpadu, kontaminovaný materiál se bude zpracovávat přímo v nemocnicích.

Obě nemocnice získaly na projekt s využitím moderních technologií podporu v celkové výši 8,2 milionu korun z Evropské unie.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

„Chytré technologie nám můžou hodně pomoct i v nakládání s odpady. V nemocnicích každoročně vzniká několik desítek tun nebezpečného odpadu, který nemocnice posílají do spaloven nebezpečného odpadu. Našli jsme způsob, jak toto množství materiálu výrazně snížit. S využitím mikrovlnného záření v uzavřeném hygienizačním boxu se materiál přetvoří na stabilní suchý odpad bez nebezpečných vlastností. Touto procedurou se navíc o čtvrtinu zmenší hmotnost materiálu a jeho objem se sníží dokonce až o osmdesát procent. Pro životní prostředí to je určitě z hlediska dopravy a skládkování mnohem menší zátěž,“ upřesnil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro chytrý region Jakub Unucka.

Když se projekt ve frýdecké a havířovské nemocnici osvědčí, bylo by vhodné, aby se rozšířil i do dalších nemocnic, jak doufá náměstek hejtmana kraje.