Zemřela vsetínská rodačka Zdenka Veselá

Ilustrační foto

VSETÍN – Zdenka Veselá, rozená Sousedíková, zemřela 25. ledna v Brně. Tato vsetínská rodačka působila na poli vědy a do vysokého věku byla členkou Sokola.

Zdenka Sousedíková se narodila 5. října 1928, navštěvovala obecnou dívčí školu a reálné gymnázium T. G. Masaryka na Vsetíně, kde odmaturovala v roce 1947. Poté odešla studovat elektrotechniku na Vysoké učení technické v Brně. Tam získala titul inženýra a poznala se i se svým manželem Lumírem Veselým. Poté, co ukončila studium, pracovala jako asistentka na Katedře elektrotechnologie, v 50. letech však z práce odešla kvůli svému původu. Další její práce byla na Vojenské technické akademii Brno a od roku 1961 až do odchodu do důchodu se zabývala prací v Ústavu přístrojové techniky Akademie věd. Právě zde se podílela na vývoji helium-neonového plynového laseru, získala 34 patentů a autorských osvědčení, publikovala odborné články a účastnila se konferencí.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Celý svůj život byla aktivní členkou Sokola, na jehož obnově se v Brně i podílela. Byla také věrná Tyršovým ideálům – mít rád svoji vlast, myslet na druhé, čestně žít.