Zlepšovací návrhy zaměstnanců ušetřily loni huti Liberty 6 milionů

Foto: Liberty Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – Průmyslová hutní společnost Liberty Ostrava oznámila tento týden statistiku zlepšovacích návrhů, které podniku za loňský rok předložili sami zaměstnanci.

“Zaměstnanci nám loni představili 279 zlepšovacích návrhů. Z toho jsme jich 245 přijali a 204 už se jich dokonce povedlo úspěšně zavést do praxe,“ uvádí Regina Besta Cabáková, která má zlepšovací nápady v Liberty Ostrava na starosti.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Všechny podané zlepšovací návrhy ušetří v Libery čas a náklady, zvýší efektivitu výroby, zlepší bezpečnost na pracovištích, nebo sníží vliv výroby na životní prostředí. „Jen za loňský rok přinesly zlepšováky ostravské huti také úsporu. Ta dělá 6 milionů korun a zlepšovatelům vynesly na odměnách téměř půl milionu,“ pokračuje Regina Cabáková.

Se zlepšovacím návrhem může tak zvaně přijít každý zaměstnanec. Od roku 2003, kdy začala huť zlepšovací nápady evidovat, jich zaměstnanci podali už okolo 3300.

K nejzajímavějším zlepšovacím nápadům, které se v loňském roce uvedly do praxe, patří výroba nových žlabů pro válcování pružinové oceli, nebo řada úprav hrabla na tandemových pecích, včetně chlazení a hydrauliky.

Nejlepším loňským zlepšovatelem se stal, již tradičně, pan Karel Lupa, zámečník ze středojemné válcovny. „Karel Lupa je historicky vůbec nejlepším zlepšovatelem v huti. Jen za posledních 5 let podal 105 zlepšovacích návrhů,” uvedla dále Cabáková s tím, že jeden z jeho loňských nápadů zlepšil plynulost válcování a chlazení výrobků na středojemné válcovně.