Nábřeží řeky Svratky v oblasti Poříčí se dočká změn

Vizualizace. Zdroj: Voda v Brně

BRNO – Se stavbou protipovodňových opatření na Poříčí se začne už letos. Nyní jsou na pořadu dne terénní práce, kterými radní pověřili Veřejnou zeleň města Brna.

„Nábřeží řeky Svratky v oblasti Poříčí se dočká proměn, které navrhl pan profesor Ruller. Díky plánovaným úpravám bude tato část města ochráněna proti stoleté vodě a zároveň zde vznikne místo pro rekreaci, sport i společenský a kulturní život,“ upřesnila primátorka Markéta Vaňková. Radní se zabývali přípravami na samotnou stavbu. Mezi ně patří kácení dřevin, které provede v únoru a březnu Veřejná zeleň města Brna. Tato akce si vyžádá částku 2,5 milionu korun. Stromy půjdou k zemi pouze v nezbytně nutném rozsahu, celkem 948. Místo nich se vysadí 1758 nových dřevin.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Celkové výdaje na výstavbu protipovodňových opatření se blíží 1,6 miliardě korun. Brno žádá dotaci z Operačního programu Životní prostředí. V polovině ledna požádalo o 1,2 miliardy korun. Poté, co bude vybrán zhotovitel, začne samotná stavba nábřeží, při níž bude zrekonstruována kanalizační stoka. Se zahájením výstavby se počítá v první polovině letošního roku.