V Přerově se bude pokračovat s dalšími protipovodňovými stavbami

Protipovodňová zídka by měla pokračovat až k chemičce

PŘEROV – Přerovští radní schválili další protipovodňové stavby, které mají bránit rozlití Bečvy do zastavěné části města. Plány na ochranu Přerova před velkou vodou jsou dva. Většinu nákladů by měla pokrýt dotace z ministerstva zemědělství.

První protipovodňová stavba spočívá v zídce nad jezem – směrem od mostu k chemickým závodům, druhá zábrana povede od lokality pod nemocnicí až k tenisovým kurtům. Projektová dokumentace je už nachystána projektová, vydáno je stavební povolení – a na stole leží smlouva o spolupráci mezi Povodím Moravy coby investorem a městem. Jasno je v tom, že stavby mají navazovat na protipovodňová opatření, která Přerov už má. Za obdobných podmínek ve městě vyrostla v roce 2017 například zídka na nábřeží Edwarda Beneše – mezi mosty Míru a Legií, která je při hrozících záplavách doplněna v mezerách mobilním hrazením. „Nemá ale jít jen o stavbu zídek, v plánu jsou samozřejmě i opatření na stokové síti, která mají při povodních zabránit zpětnému zaplavení území prostřednictvím veřejné kanalizační sítě, kdy v kanalizaci vzniká tlakové proudění a splaškové vody jsou spolu s vodou z Bečvy vytlačovány do ulic,“ popsal náměstek přerovského primátora Michal Zácha.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Zácha připomněl také to, že smlouva mezi Přerovem a Povodím je nezbytná pro podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Ministerstva zemědělství, které by mohlo přispělo částkou ve výši 85 procent stavebních nákladů – tedy 67 miliony. „Náklady se budou pohybovat okolo 82 milionů korun, město by se mělo podílet 15 miliony, větší část nákladů má pokrýt dotace z Ministerstva zemědělství,“ objasnil přerovský primátor Petr Měřínský. Záležet ale ještě bude na názoru zastupitelů, kteří se sejdou 8. února.

O protipovodňových opatřeních se ve městě mluví už od roku 1997, kdy Přerov zasáhla stoletá voda – menším záplavám se město nevyhnulo ani v dalších letech, naposledy se Bečva vylila z břehů na podzim loňského roku.