Valašské Meziříčí schválilo rozpočet na tento rok, chystá investice za 147 milionů korun

Ilustrační foto

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – Zastupitelé na svém jednání schválili konečnou podobu rozpočtu na rok 2021. Hospodařit bude město s příjmy 511 a výdaji 690 milionů korun. Chystá také velké investice do rozvoje města.

Stejně jako v loňském roce bude rozpočet deficitní, rozdíl mezi příjmy a výdaji vyrovná město díky zůstatcích na účtech, které jsou nyní 177 milionů, a také díky nedočerpanému úvěru 10 milionů z minulých let. „Tvorbu rozpočtu zejména na příjmové straně nepříznivě ovlivnila nejistota spojená s pandemií onemocnění COVID-19. Proto jsme museli snížit odhad daňových příjmů o cirka 13 procent proti roku 2020,“ řekl Zdeněk Studeník, vedoucí finančního odboru radnice. Také není jasné, jestli koronavirová pandemie neovlivní další daňové příjmy v průběhu roku a město nebude muset rozpočet znovu upravovat.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Zároveň však Valašské Meziříčí počítá s investicemi za 147 milionů korun. Mezi ně patří například 20 milionová investice na revitalizaci náměstí a letního koupaliště, 6,3 milionu poputuje na nový chodník a úpravu parkoviště na ulici Žerotínova, 4 miliony na stavební úpravy tělocvičny Základní školy Masarykova nebo 2,7 milionu na úpravy šaten v Základní škole Křižná. Letos počítá město také s již předschválenými akcemi: zateplení Mateřské školy Seifertova včetně rekuperace, poslední etapa regenerace panelového sídliště Křižná a protipovodňová opatření města. Ve fondu obnovy majetku zastupitelé ponechali rezervu 51 milionů, kterou nechtějí využívat a rádi by, aby byla k dispozici do dalších let.