Zastupitelé Valašského Meziříčí vyzvali k odvolání ředitele České inspekce životního prostředí

Řeka Bečva. Foto: město Valašské Meziříčí

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – Na posledním zasedání schválili zastupitelé Valašského Meziříčí pomoc rybářům s obnovou zasažené řeky Bečvy. Vyjádřili také nespokojenost s dosavadními výsledky vyšetřování kauzy. Vyzvali proto ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby odvolal stávajícího ředitele České inspekce životního prostředí Erica Geusse.

Zastupitelé schválili dar ve výši 100 tisíc korun rybářům na obnovu života po hromadné otravě ryb. „Finanční pomoc realizovaná v roce 2020 byla určena na pořízení rybí násady nutné k zarybnění řeky. Dle sdělení rybářů je ale stejně důležité, a pomohlo by rychlejšímu obnovení života v Bečvě, pořízení a vypuštění generačních – matečních kusů ryb. Rybáři by dar rádi použili právě na tento účel,“ uvedla zastupitelka Hana Skácalová, která návrh předložila.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Představitelé města vyjádřili nespokojenost s dosavadními výsledky vyšetřování zářijové katastrofy. Vyzvali proto ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby odvolal Erika Geusse z funkce ředitele České inspekce životního prostředí.

Kvalitu vody by měla hlídat monitorovací stanice

Poslední čtyři měsíce se valašskomeziříčská radnice snaží podniknout kroky, které by měly další ekologické havárii zabránit. „Tím klíčovým bude v řádu měsíců zřízení kontinuálního monitoringu kvality vody v Bečvě na katastru Lhotky nad Bečvou. V souvislosti s umístěním monitorovací stanice spolupracujeme s Výzkumným ústavem vodohospodářským. V rámci představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín pak připravujeme záměr na modernizaci tamní laboratoře. Cílem je rychlejší zpracování širší škály rozborů a zřízení hotovostní služby,“ nastínil starosta Robert Stržínek.

„Vytipovali jsme také šest výpustí, které mohou být považovány za rizikové, a zjišťujeme, kdo je na ně napojen a jaká má povolení. Nadále vyvíjíme tlak na změnu legislativy zejména v oblasti Vodního zákona a mimo jiné komunikujeme i s ombudsmanem. V kontaktu jsme také s Krajským úřadem Zlínského kraje, po němž požadujeme, aby prováděl pravidelné kontroly, které má ve své gesci a budeme tlačit na zpřísnění limitů pro vypouštění nebezpečných látek nejen do vody, ale i do ovzduší,“ ujistil starosta.

Vyjádřil se také k tomu, že město údajně neposkytuje informace k vyšetřování. „V prosinci jsem policii požádal o souhlas se zveřejněním výsledků rozboru vzorků, které pro nás analyzovala laboratoř společnosti VaK Vsetín. Souhlasné stanovisko jsem ale dosud neobdržel. Uvést mohu pouze to, že všechny vzorky, které pro náš odbor životního prostředí odebrali v inkriminované dny hasiči, jsme nechali analyzovat v laboratoři VaK Vsetín a výsledky následně předali Policii ČR a České inspekci životního prostředí. Průběh ani rychlost vyšetřování však nijak ovlivnit nemůžeme,“ vysvětlil Robert Stržínek.

Chemikálie už unikly čtyřikrát

Bečva zažila od 20. září už čtvrtý únik chemikálie do řeky. První a nejzávažnější z událostí vedla úhynu 40 tun ryb. Přibližně o měsíc později došlo k dalšímu úniku neznámé látky, podle inspektorů ze životního prostředí šlo o větší množství niklu. Bílá pěna se na hladině objevila i koncem listopadu, tentokrát se mělo jednat o dusitanový dusík. Poslední poplach vyvolala bílá gelovitá látka ve vodě. Po rozborech se zjistilo, že jde o větší množství fosforu.

Viník ani jedné z událostí dopaden nebyl. 20. prosince měl být vypracován znalecký posudek, znalec ale požádal o prodloužení lhůty.