Slavičín bojuje o vodu, zadržet ji mají zelené střechy i poldry

Ilustrační foto

SLAVIČÍN – Vyschlé potůčky, vyprahlá krajina a prázdné studny. Takový obrázek už Slavičín nechce znovu vidět. Město se proto rozhodlo zavést řadu opatření, která mají pomoct s hospodařením s vodou a udržením vody v krajině.

Velké sucho zasáhlo region v roce 2019. Podle starosty Tomáše Chmely letní měsíce naznačují, že v budoucnu bude na Slavičínsku velkým problémem. „Město může udělat v boji proti suchu více, než by si jedinec dokázal představit. Pomocníkem v tomto boji jsou také například plánovaná polopropustná parkoviště, retenční nádrže na dešťovku ze střech, výsadby biokoridorů nebo zelené ploché střechy na městských budovách,“ přiblížil starosta.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Radnice chce spolupracovat s pražským Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půd. Vzniknout má studie, která vytipuje vhodné způsoby zadržení vody v regionu. Náklady na její vypracování pokryje z 95 procent dotace.

Někde se opatření na zadržení vody provádí už nyní. V Nevšové v současné době vzniká projekt poldru a v plánu je i vybudování meandrů na toku Nevšovka. Přímo na území Slavičína je pak projektována revitalizace mokřadu v lokalitě Pod Kaštany.

Takzvaně „zelená“ témata jsou městu blízká. Vloni začal Slavičín s výsadbou šesti stovek stromů a investoval do přírodních zahrad u MŠ Malé Pole a Domu dětí a mládeže.