KORONAVIRUS: Ministr Blatný shrnul vývoj epidemie, nedodržování opatření prý stojí za dalším šířením viru. Potvrzující data však neexistují

Zdroj: online vysílání

Česko – Ministr Blatný dnes vystoupil se svým shrnutím epidemiologické situace. Opět apeloval na dodržování opatření, dle oponentů ale tam, kde schází důvěra, nelze čekat, že apely budou vyslyšeny.

Blatný svůj tiskový brífink o vývoji epidemie covid-19 zahájil slovy, že se nerad vzdává a to, co bude dále říkat, myslí skutečně vážně. „Je smutným faktem, že epidemiologická situace se nelepší, bohužel statistika ukazuje, že v Česku je přítomna i britská mutace, která se šíří,“ shrnul s tím, že opatření, která byla zavedena, přestala fungovat a situace je špatná. „Uvědomuji si, že spousta z nás je vyčerpaných a unavených, mnozí jsou na konci sil i finančních možností, mnoho z nás přišlo o své blízké, rapidně poklesla kvalita života těch, co nemoc prodělali,“ dodal v úvodu svého apelu. Ten primárně směřoval právě k dodržování opatření.

Blatný uvedl, že nechce hovořit o dalším zpřísňování, ačkoliv i to je možné. Mohlo by mít podobu stanovení dalších překážek pro setkávání více lidí, stejně tak by bylo možné omezit pohyb mezi kraji. „To vše můžeme udělat, ale bez vašeho pochopení a sounáležitosti to nebude míst smysl,“ upřesnil a narážel tak na ministerstvem zdravotnictví proklamované nedodržování pravidel, které údajně (data k tomuto tvrzení však dostupná nejsou) stojí za tím, že epidemie nebrzdí.

V rámci Blatného apelu však nezazněly žádné nové informace, žádná čísla a ani výhledy do budoucna. Vlastně ani samotný apel nebyl žádnou novinkou. Přitom ministr zdravotnictví by buď mohl opatření skutečně zpřísnit (k čemuž by však potřeboval souhlas vlády) anebo právě přesvědčit lidi k tomu, že opatření jsou dostatečná – je však třeba změnit chování, aby se situace změnila. Bohužel při naprosté absenci potřebných dat vlastně vůbec nelze prokázat, že by za pokračující epidemií skutečně stálo nedodržování a obcházení opatření. A jelikož chování lidí samozřejmě stojí především na důvěře – tedy na tom, aby lidé věděli, proč jsou ta která opatření zavedena, jaký je jejich cílený účinek atd. – je jasné, proč stávající stav je, jaký je.

Nezodpovědnost vs. britská mutace

Ačkoliv tedy Blatný mj. uvedl, že „nemoc neporazíme jinak než očkováním a tím, že budeme dodržovat nařízená opatření, jejichž obcházení není frajeřina a ani projev mazanosti, ale je to bezohlednost vůči ostatním,“ jeho tvrzení, že „nedodržování je také důvod, proč opatření musíme prodlužovat,“ bohužel není nijak podloženo. Nemluvě o tom, že Českem se již šíří i britská mutace viru – a právě ta by podle odborníků mohla být také skutečným důvodem, proč čísla nově nakažených neklesají.

S tím, že podobné apely jsou nyní již zcela marné, pak souhlasí i imunolog z Ústavu molekulární genetiky AV ČR Václav Hořejší. Ten přímo uvedl, že důvěra lidí byla naprosto promarněna. „Apelovat teď na lidi dle mého názoru moc nezabere, z lidí se stali oběti nesmyslných zpráv a spiknutí. Myslím, že mnohem vhodnější cestou by bylo zasáhnout v rizikových prostředích, jako jsou velké podniky, kde by se mělo masivně testovat. To však zaznívá z mnoha stran již delší dobu, ale nic se neděje,“ shrnul s tím, že další zpřísňování opatření by stejně nejspíš nepřinesla kýžený efekt.

Blatný pak shrnul, že všechna opatření se dají zjednodušit do trojice základních pravidel: necestovat po republice, minimálně se setkávat – a pokud už k setkání dojde, tak užít respirátor.