Oprava středočeské části dálnice D8 má začít od dubna. Dojde i na mosty!

Ilustrační foto

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Na dálnici D8 v úseku mezi Zdiby a Úžicemi plánuje Řízení silnic a dálnic ČR v letošním roce rozsáhlou opravu pravého i levého pásu dálnice. Cílem je obnovit stav dálnice pro bezpečný provoz.

Projekt počítá s rozdělením do 9 etap. V pravém jízdním pásu dálnice ve směru Ústí nad Labem se bude pracovat v km 3-5,1 a dále v km 5,12-12,12, celkem na úseku dlouhém více jak 9 km. V opačném směru na Prahu půjde o 6 km. Opravovat se budou v různém rozsahu nejen konstrukční vrstvy vozovky. Obnovou projdou rovněž svodidla při obou krajnicích, směrové sloupky, svislé a vodorovné dopravní značení. Dále budou upraveny přístupy k SOS hláskám a dlažby. V úseku km 5,1- 9,2 bude vybudováno po obou stranách dálnice nové oplocení. V levém jízdním pásu proběhne výstavba 2 nových zálivů pro nouzové zastavení.

U mostů se prodlouží životnost

V rámci jednotlivých etap dojde i na mosty. Ačkoliv jsou podle hodnocení ve velmi dobrém nebo alespoň v dobrém stavu proběhnou na nich různé opravy a sanační práce, aby se předešlo jejich další rychle devalvaci a tím k prodloužení jejich životnosti. Pracovat se bude například na příslušenství mostů, mostních závěrách, římsách atd. Oprava se neobejde bez dopravního omezení.

Vedení dopravy

V závislosti na realizovaných etapách stavby bude doprava vedena v režimu 1/1+2 nebo v režimu 2+1/1. Při opravě povrchu větví MUK Úžice, musí řidiči také počítat s vedením dopravy po značené objízdné trase. Vzhledem k intenzitě provozu a omezení rychlosti v úsecích s dopravním omezením se zde počítá s úsekovým měřením rychlosti, jehož cílem bude přispět ke zklidnění dopravy, zvýšit její plynulost a bezpečnost a rovněž bezpečnost pracovníků stavby.

Výběrové řízení

V současnosti probíhá veřejné výběrové řízení na zhotovitele stavby, které je v závěrečné fázi. O zakázku se uchází 5 subjektů. Nejnižší nabídková cena je 344,4 mil. Kč bez DPH (předpokládaná hodnota VZ byla 480 mil. Kč bez DPH) s dobou uvedení do provozu 167 kalendářních dnů. V případě bezproblémového průběhu zbytku předrealizační přípravy by Řízení silnic a dálnic rádo s opravou začalo s v průběhu dubna tohoto roku.