Děti z otrokovických základních škol budou mít nové přírodní zahrady

Ilustrační foto

OTROKOVICE – Vyučování venku v přímém kontaktu s přírodou, to mají dětem umožnit nové zahrady u tří základních škol v Otrokovicích. Žáci se tu budou moct dozvědět víc o životním prostředí a přírodě, pěstovat zeleninu či bylinky a také relaxovat. Dočkat by se jich měly ještě letos.

Na Základní škole Trávníky se obnoví stávající záhony, vybudují se nové vyvýšené záhony na bylinky, loučka s kvetoucími travinami, ovocný sad, kompostéry a místo pro relaxaci. „V našem případě se bude jednat o doplnění stávající zahrady, která je našimi žáky i pedagogy hojně využívána. Co se týče výsadby, chceme se zaměřit na krajové odrůdy ovocných stromů, které již dnes běžně na zahradách nenajdeme, a doplnit je i drobným ovocem. Žáci měli dlouhodobě zájem o vybudování hmyzích hotelů a pítek pro ptáky, a toto přání jim projekt také splní. Práci na školní zahradě při pěstování zeleniny dětem i učitelům usnadní zvýšené záhony, na které se všichni těší,“ přiblížila ředitelka ZŠ Trávníky Eva Horňáková.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Žáci na Základní škole Mánesova si užijí vyvýšené záhony převážně s levandulí, venkovní učebnu a vrbové prolézačky. Objeví se tu také ptačí budky, půdní akvárium, hmyzí hotel, ovocné keře, kompostér, kvetoucí louka, zeleninová zahrada a další. „Zahrada umožní dětem jít ven. Pobyt na čerstvém vzduchu a změna prostředí je pro žáky rozhodně obrovským přínosem a působí pozitivně na jejich smysly, náladu a schopnost učení. Zahrada by měla být zdrojem pro pozorování, učení, experimentování, tvoření, prostředkem pro badatelskou výuku, které se věnujeme. Zároveň jsme ji plánovali tak, aby se stala místem setkávání i mimo vyučování. Na to se moc těšíme,“ sdělila ředitelka ZŠ Mánesova Marcela Javoříková.

Zahradu na Základní škole TGM bude tvořit luční, lesní a vodní biotop. Součástí bude i malá užitková zahrada a pro výuku dětí tu přibude čmelín, hmyzí hotel, ptačí krmítka, stromy a keře vhodné pro zabydlení ptáků, hmyzu či drobných obratlovců, informační výukové tabule a aktivizační prvky a mnohé další. „Po úpravách bude zahrada poskytovat žákům praktickou i teoretickou výuku v oblasti environmentálního vzdělávání.  Žáci budou mít příležitost získané teoretické znalosti ověřit v přírodě a získat dovednosti v terénu. Hravou formou tak získají motivaci, znalosti a dovednosti. Dojdou k pochopení, že změny způsobné lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit,“ představila novinky ředitelka ZŠ T. G. Masaryka Marta Zakopalová.

Zahrady se začnou budovat začátkem března, a pokud to počasí dovolí, hotovy budou koncem května. Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR. Všechny tři zahrady dohromady vyjdou asi na 1,5 milionu korun.