Strakonická se rozšíří. Pomůže to řidičům v kolonách?

ilustrační foto (zdroj shutterstock)

PRAHA – Stavební úpravy rozšíří Strakonickou ulici v úseku mezi zastávkou Dostihová a Barrandovským mostem tak, aby zde přibyl vyhrazený jízdní pruh pro hromadnou dopravu a vozy Integrovaného záchranného systému.

Po nedávném schválení daňového balíčku je rozpočet Prahy velmi napjatý. Proto jsem rád, že se nám na rozšíření Strakonické ulice podařilo získat peníze z evropských fondů. Na celkovou investici 420 milionů půjde z pražského operačního programu až 380 milionů,“ řekl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib. Necelé tři kilometry dlouhý úsek Strakonické ulice v současné době neumožňuje vyhradit vozidlům hromadné dopravy samostatný pruh bez toho, aby se snížil počet ostatních pruhů.

Autobusy pak stojí dlouhé minuty v dopravních zácpách a situace není lepší ani v případě vozidel Integrovaného záchranného systému. Projekt počítá s rozšířením tělesa komunikace pomocí úpravy svahů, výstavby opěrných zdí a přeložek inženýrských sítí, včetně úpravy odvodnění. V průběhu března započnou přípravné práce, které lze provádět i v zimních měsících. Samotná stavba bude zahájena na počátku letošní stavební sezóny.

Staňte se členy FB skupiny Život v Praze a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Strakonická je vytížená výpadovka a z vyhrazeného jízdního pruhu tam budou těžit všichni účastníci silničního provozu. Na Strakonické zvýšíme plynulost i bezpečnost provozu a také tam projektujeme podchod místo přechodu, aby řidiči na Zbraslavi nemuseli nečekaně brzdit na důležité pražské komunikaci,“ doplnil náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr. Kvůli zachování výjezdového a připojovacího pruhu mimoúrovňové křižovatky s Mezichuchelskou ulicí, nebude komunikace v tomto krátkém úseku rozšiřována.