Toltékové byli prý velmi moudří a vyznali se ve hvězdách, ale zůstávají poněkud tajuplným národem

Tollán - sochy

Národy, které se usadily v oblasti Mexického údolí, ji nazvaly Země bohů. Tady prý docházelo ke komunikaci nižších bohů s vyššími. Tollán, hlavní město Toltéků, obklopovala jakási aura svatosti, k tomu přispěly i kamenné sochy, které dodnes ční k obloze. Říká se, že jsou to obrazy bohů, se kterými byli kdysi ve spojení králové a kněží.

Tradice

Kolem roku 1215 dorazili do Mexického údolí Aztékové – jenže to už se tradovala říše Tollán jen v pověstech. Ovšem při pohledu na ohromné zříceniny budov a sochy Aztékové užasli.

Podle tradice byli Toltékové moudří a poctiví, byli považováni za schopné medicinmany, vědce a také zakladatele uměleckých řemesel. Krom toho skládali písně a básně a sestavovali kalendáře, protože se vyznali ve hvězdách.

Ale Toltékové přesto unikají přesné historické identifikaci a archeologické vykopávky nic zcela přesného neodhalily, spíše vedou k vytváření dalších domněnek. Ale tradice kultur, které zde existovaly po Toltécích, obsahují rozhodně pravdivé jádro.

Bylo město Tollán původním Tollánem?

Tollán, hlavní město, byl založen zřejmě roku 856 po Kr. Je ale pravda, že se jedná skutečně o bájné hlavní město se zlatými paláci? Nebo dostalo jen jméno na památku epochy dávno zašlé? Prostorné síně v Tollánu, který známe, naznačují, že se tu musela konat velká shromáždění. Je zajímavé, že kněží v toltécké kultuře ztratili své vysoké postavení, společnost fungovala pravděpodobně na základě vojenského řádu. Kolem roku 1000 někteří Toltékové opustili své sídlo a odtáhli do Yucatánu a do oblasti Mayů, kteří prý pod jejich vlivem nově rozvinuli svoji kulturu.

Koncem 10. století napadli Tollán barbaři ze severních krajů a roku 1168 město zapálili Chichimekové. Ovšem všeobecný úpadek tohoto dávného národa údajně způsobila také občanská válka.

Queatzalcoatl

Když do Mexika přišli španělští misionáři, dozvěděli se, že Toltékové uctívali božstvo jménem Quetzalcoatl (Opeřený had). Kmeny, které Toltéky následovaly, tedy národy Aztéků a Mayů, věřily, král Quetzalcoatl zmizel, ale jen proto, aby se jednou opět ujal vlády. To se jim stalo osudným – když totiž v Mexiku přistáli Španělé, naplnila se podle těchto kmenů prorocká znamení. Měla se objevit kometa, udeřil blesk bez hromu a další. To vše se odehrálo, když říši Aztéků doby Hernán Cortés.