Castel del Monte: Ve všech detailech této stavby se opakuje číslo osm

Castel del Monte

V Itálii se rozkládá nádherný a zároveň poněkud záhadný hrad Castel del Monte. Při jeho stavbě nic nebylo ponecháno náhodě.

Stručná historie

Byl vybudován v letech 1230 – 1240 na místě pevnosti císaře Fridricha II. Štaufského. Fridrich jej ve skutečnosti ale nikdy neobýval, hrad tak zůstal dlouho opuštěný a později sloužil jako vězení. V roce 1876 se stal majetkem italského státu. Byl několikrát restaurován a v roce 1996 dokonce zařazen na seznam světového dědictví UNESCO.

V čem spočívá jeho tajuplnost? V době, kdy vznikal, bylo v módě předávat zašifrovaná sdělení prostřednictvím architektury. A tato stavba není jediná, jejíž tajemství nebylo zcela odhaleno, takových existuje celá řada.

Spousta otázek

Z jakého důvodu byl vlastně postaven? Obrana, tedy hlavní důvod, proč se hrady stavěly, to nebyla. Místo, kde stojí, není nijak strategicky významné, navíc jej neobklopují příkopy a další ochranné prvky. I interiér hradu je zajímavý: žádné stáje pro koně, sklady potravin, popřípadě ubytovny vojska. Kdyby přitáhli obléhatelé, byl by hrad spíše pastí.

Možná nebyl postaven z ryze praktických důvodů – spíše se jedná o krásnou ukázku esoterické architektury. Ve všech detailech stavby se opakuje jedno číslo – osm. Hlavní budova je osmiúhelníkového tvaru, stejně tak vnitřní nádvoří nebo osm vnějších věží. V přízemí je osm místností, stejně jako v prvním patře.

Tím ale nekončíme. Číslo osm a jeho násobky jsou na výzdobě na portálech, dále je taková výzdoba v podobě listů, které zdobí hlavice sloupů, klenby a okna. Tvůrci neopomněli téměř žádný detail.

Různé teorie

Ovšem badatelé jsou rozčleněni v zásadě do dvou skupin: ta první tvrdí, že jde o jistě velkolepou stavbu s perfektní architekturou – ale nic víc. Druhá skupina považuje Castel del Monte za stavbu, která ukrývá esoterické kódy.

Existuje také spousta dalších názorů a teorií, protože někdo v opakování čísla osm vidí nějaký astronomický odkaz, jiný to, že hrad nějak souvisí s grálem. A najdou se i tací, kteří tvrdí, že tajemství odhalili. Tak kdo má pravdu?