Jaká dopravní omezení čekají o víkendu řidiče kvůli Jizerské padesátce?

JABLONECKO – V souvislosti s konáním závodů 54. ročníku ČEZ Jizerská 50 policisté připravili opatření k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu. Dohlížet budou také na dodržování vládních nařízení platných v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

V Bedřichově se o nadcházejícím víkendu ve dnech 12. až 14. února  budou konat závody pod názvem „ČEZ Jizerská 50 2021 – Bezpečná i během pandemie“.  S ohledem na mimořádnou epidemiologickou situaci letos na trať Jizerské padesátky vyrazí pouze profesionálové, kteří dostali výjimku od ministerstva zdravotnictví. „Pro tzv. hobíky se organizátoři rozhodli uspořádat virtuální závod, díky kterému budou moct na více než padesátiletou tradici Jizerské 50 navázat alespoň na dálku, a uctít tak památku horolezců z Expedice Peru 1970. Program a časový harmonogram naleznete na webových stránkách ČEZ Jizerská 50,“ upřesnila policejní tisková mluvčí Dagmar Sochorová.

Staňte členy FB skupiny Život v Libereckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.

Policisté připravili na celou dobu konání závodů bezpečnostní opatření ohledně dodržování opatření v souvislosti s pandemií Covid-19. V rámci toho se policejní hlídky samozřejmě také zaměří na kontroly ubytovacích zařízení. Dále ve spolupráci s pořadateli a obecní policií budou policisté zajišťovat bezpečnost a plynulost silničního provozu a veřejný pořádek nejen v samotném dějišti závodů, ale i v jeho okolí v době před jeho zahájením a po jeho ukončení. „Současně také upozorňujeme, že účast diváků není povolena. Z tohoto důvodu nebudou v neděli dopoledne posilovány autobusové linkové spoje z Jablonce nad Nisou (spoj č. 101) a Liberce (spoje č. 18 a 145) do Bedřichova. Všem fanouškům a příznivcům Jizerské 50 doporučujeme sledovat závody v přímých televizních přenosech a ve zpravodajských pořadech,“ informovala mluvčí Sochorová.

Důležité upozornění o uzavírce silnice z důvodu zajištění průjezdnosti obce Bedřichov:

Krátkodobá úplná uzavírka silnice č. III/29022 – v neděli 14. 2. od 6 do 10.15 hodin  v Bedřichově od chaty Ludmila přes Bedřichov až na území okresu Liberec k České chalupě. V době úplné uzavírky bude vjezd do této oblasti umožněn řidičům s vozidly pouze na základě doložení trvalého pobytu v obci, nájemní smlouvou k nemovitosti v obci a výpisu z katastru (majitel nemovitosti v obci). Vjezdové karty vydávány nebudou.

Omezení parkování v obci Bedřichov v neděli 14. 2. 2021:

  1. Parkoviště P3 a P4  v provozu bez omezení
  2. Parkoviště P1 centrál – UZAVŘENO do 13.00 hodin
  3. Parkoviště P2 Maliník –  UZAVŘENO do 10.30 hodin

Uzavření stadionu v obci Bedřichov pro veřejnost:
Stadion v Bedřichově bude v neděli 14. 2. 2021 v době od 00.00 do 13.00 hodin pro veřejnost uzavřen. Návštěvníkům nebude umožněno využít trasu Jizerské 50. Organizátoři doporučují jako nástupní místa na ostatní tratě využít Maliník, Valešovku a Vysoký Hřeben. Současně také doporučují navštívit například Josefodolskou přehradu, Studené údolí, Za Černou Nisou, Závory a Kuběnkovu chatu.

Další informace naleznete také na webových stránkách samotného závodu www.j50.cz a webových stránkách Obecního úřadu Bedřichov www.bedřichov.cz.

Další omezení v Jizerských horách:

V neděli 14. 2. 2021 od 6.00 do 9.00 hodin budou na základě nařízení hejtmana Libereckého kraje o regulačních opatřeních v dopravě č. 3/2021/COV19 ze dne 8. 2. 2021 uzavřeny tyto komunikace:

  1. Silnice z Horního Polubného na Jizerku
  2. Silnice z Desné na Souš
  3. Silnice z Bílého potoka na Smědavu

„Uvedené uzavírky v  neděli 14. 2. 2021 mohou být časově prodlouženy, a to s ohledem na aktuální dopravní situaci v dané lokalitě i povětrnostní podmínky, které tam budou panovat. Dále je naprosto zásadní, aby řidiči motorových vozidel dbali pokynů pořadatelů a respektovali přechodná dopravní značení. Veškerá tato opatření jsou připravována k zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. Průjezdnost komunikací je nutné zajistit nejen pro autobusy, ale také i pro vozidla Integrovaného záchranného systému. Zaparkovaná vozidla, která budou vytvářet překážku v silničním provozu, budou na náklady jejich majitelů z komunikací odstraňována odtahovou službou,“ dodává policejní mluvčí Sochorová.

Foto: Jizerská padesátka