Ministerstvo zdravotnictví dočasně schválilo lék proti COVIDu pro rizikové pacienty

Ilustrační foto

Ministerstvo zdravotnictví dočasně, momentálně do 30. dubna, povolilo možnost léčby mírného průběhu nemoci COVID-19 dosud neregistrovaným lékem Bamlanivimab určeného pro pacienty, kteří trpí závažnými zdravotními problémy a jejichž zdraví by mohlo být nemocí COVID-19 vážně ohroženo.

Lék Bamlanivimab

Jedná se o léčivý přípravek v injekční lahvičce od firmy Eli Lilly. Jeho výdej je vázaný na lékařský předpis. Je určen pro pacienty starší 12 let s minimální tělesnou hmotností 40 kg, jejichž klinický stav je vyhodnocen jako lehký, nevyžadující hospitalizaci nebo léčebné podávání kyslíku. Dále trvání klinických příznaků nepřesahuje 7 dní a doba od zjištění pozitivity testu nepřesahuje 3 dny.

První dávky přípravku by měly být v ČR k dispozici koncem února. Lék však nemusí účinkovat proti všem mutacím, např. proti jihoafrické.

 Podmínky pro podání léku

Lék je určen pouze pacientům, kterým v důsledku nemoci COVID-19 hrozí rychlé zhoršení zdravotního stavu. Jde zejména o tyto skupiny nemocných (splnění alespoň jednoho kritéria):

  • stav po transplantaci orgánu nebo transplantaci kostní dřeně,
  • závažná zánětlivá onemocnění cév,
  • závažné trombofilní stavy (hrozba krevní sraženiny),
  • nedostatečná funkce ledvin s pojená s dialýzou,
  • závažná plicní hypertenze,
  • chronická obstrukční plicní nemoc,
  • onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou,
  • BMI vyšší než 40 (velmi vysoká obezita), v plném znění MZCR.

Povinnosti lékaře

Pacient musí obdržet Informace pro pacienty k léčivému přípravku Bamlanivimab v českém jazyce a podepsat informovaný souhlas ohledně léčby tímto neregistrovaným přípravkem.

Bamlanivimab je možné podat pacientovi pouze u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče s urgentním příjmem typu I nebo typu II, který je uveden v seznamu zveřejněném na webových stránkách Ministerstva. Pacient musí být sledován během podávání léčivého přípravku Bamlanivimab a alespoň 1 hodinu po dokončení infuze.

Pokud se v průběhu léčby objeví jakékoli nežádoucí účinky, je lékař podávající tento lék povinen informovat o těchto nežádoucích účincích Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Kde se lék již užívá

Bamlanivimab není momentálně registrován v žádném státě, v současnosti je schváleno jeho použití v rámci EUA (Povolení použití v rámci nouzového stavu) v USA, v obdobném režimu v Kanadě a na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví také v Německu.

Zdroj: MZCR