Liberecký magistrát rozšiřuje úřední dobu na 5 dní v týdnu

LIBEREC – Magistrát města Liberec rozšiřuje od pondělí 15. února úřední dobu pro veřejnost.

Po přechodnou dobu bude magistrát pokračovat ve vyřizování pouze předem objednaných klientů, a to ve stanovených úředních hodinách:
Pondělí 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin
Úterý 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin
Středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin
Čtvrtek 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin
Pátek 8.00 – 12.00 hodin
Sobota uzavřeno
V ostatních časech je Magistrát města Liberec pro veřejnost uzavřen.

UPOZORNĚNÍ – od 12.00 do 13.00 probíhá zvýšená desinfekce prostor, je tedy pravděpodobné, že telefony v tuto dobu nebudou vyřízeny.

Staňte členy FB skupiny Život v Libereckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. 

Stále platí, že před návštěvou úřadu je nutné se předem telefonicky objednat na níže uvedených kontaktech:

Odbor vnitřních věcí – informace  485 243 111

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu  485 243 138

Městské informační centrum  485 243 588

Odbor dopravy  485 243 836

Registr vozidel  485 243 841

  Řidičské průkazy  485 243 819

Odbor ekologie a veřejného prostoru  485 243 452

Odbor ekonomiky  485 243 236

Pokladny  485 243 774

Evidence poplatků za odpady, psy  485 243 226

Kancelář architektury města  485 243 546

Odbor kancelář primátora  485 243 145

Odbor kontroly a interního auditu  485 243 204

Odbor majetkové správy  485 243 292

Odbor právní a veřejných zakázek  485 243 215

Odbor školství a sociálních věcí  485 243 384

Byty  485 244 981

Odbor stavební úřad  485 243 616

Odbor sociální péče  485 244 935

Kurátoři  485 244 936

Sociálně-právní ochrana dětí  485 244 810

Sociální činnosti  485 244 930

Odbor správní a živnostenský   485 244 841

Cestovní doklady, občan. průkazy, evid. obyvatel  485 243 714, 485 243 728

Czechpoint  485 243 741

Matrika  485 243 724

Přestupky  485 244 971

Živnostenský úřad  485 244 845

Odbor správy veřejného majetku  485 243 757

Odbor strategického rozvoje a dotací  485 243 192

Odbor územního plánování  485 243 540

Odbor životního prostředí  485 244 899

Tajemník MML   485 243 172

Ústředna MML  485 243 111

Vzhledem k aktuální situaci zvažte prosím naléhavost vyřízení vašeho požadavku.

Pro obecné dotazy využijte email: info@magistrat.liberec.cz

Elektronická podatelna úřadu: posta@magistrat.liberec.cz

 

Foto: Magistrát statutárního města Liberce